(M)amma Moderat

lördag 4 augusti 2018

60 000, ett magiskt tal!

60 000 läsare jubileum! Idag har Orusts största Politiska blogg passerat 60 000 unika aggregerade läsare ... lika många som egentligen borde vara antalet innevånare/skattebetalare här i kommunen om bakåtsträvarna, herr Jantes vänner, inte fick råda!
Idag hade vi möjlighet att frottera oss med valarbetare för några av de olika politiska partierna, vanliga medborgare och delårsboende ...
Samtidigt har ny politisk kraft "Medborgerlig Samling", äntrat scenen för dig som har en Liberal - Konservativ världsåskådning, men inte känner dig nöjd med vart de etablerade borgerliga partierna hamnat lokalt inför valet 2018 och inte är beredd att totalt offra dina principer och rösta på SD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar