(M)amma Moderat

måndag 23 juli 2018

Det gäller att ha ett budskap som folk verkligen förstår ...

Det gäller att ha ett budskap som folk verkligen förstår ...
Den offentliga sektorn har fått ett på tok för stort inflytande över människors liv och skapat ett bidragssamhälle som sväller över alla breddar. Ytterligare höjda avgifter, skatter och andra pålagor kommer inte att ”rädda välfärden”. Stat, kommun och landsting skall fokusera på kärnverksamheten och inget annat.

Så låt oss testa några enkla men tydliga Borgerliga budskap ..

Företag & företagare skapar jobb inte byråkrater:
• Avveckla 3:12-reglerna på riktigt.
• Sänka kostnaderna för sociala avgifter till från dagens 31,42 procent till 27
procent.

Gör ett långt yrkesliv möjligt för den som vill och ålderdomen dräglig för alla: 
• Sänka kostnaderna för sociala avgifter till 10,21 procent för dem som fyllt 65 år.
• Höj grundavdraget på pensioner till 100 000 kr per år.

Sluta straffbeskatta flit och ärligt arbete:
• Avveckla den statliga inkomst- och värnskatten.
• Införa en genomsnittlig skatt på 30 procent på arbetsinkomster med målet att
detta på sikt skall bli den maximala nivån.

Sluta straffa & sponsra vissa medier:
• Ta bort skatten som finansierar SVT och SR samt ta bort lokalradioavgiften.

Miljövänlig på riktigt, istället för beroende av "gammal smutsig teknik":
• Ta bort energi-, bränsle- och elskatten.
• Införa en avgift på energi producerad med bränslen som medför skadliga utsläpp.
• Ta bort försäljningsskatt på klimatsmarta motorfordon, exempelvis elfordon.

Låter de bra i dina öron?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar