(M)amma Moderat

söndag 4 mars 2018

Att kommunen kostar för mycket, är inget att undra över!

Att Orust kommunala organisation har en mycket lång väg att vandra innan den ens börjar likna en välskött och kostnadseffektiv organisation är nog ingen hemlighet i en kommun på topp tre listan över kommuner med absolut högst skattetryck i landet, ett skattetryck som har gått från cirka 10% till över 50% på 80 år och en maktfullkomlig Socialistisk regims sista andetag på 90-talet, sjunkit under den borgerliga Alliansens ledning, för att åter sakta öka sedan valet 2014 ...

Klicka på diagrammet för att se det i full storlek


Låt oss göra en liten jämförelse med den kommun i Sverige som erbjuder innevånarna lägst skatt, den Moderatstyrda Vellinge kommun.

Vellinge kommun med 35 790 innevånare år 2017, hade i november 2016, 1 190 anställda, vilket ger 30,08 innevånare/kommunanställd eller så försörjer varje innevånare 3,32% av en kommunanställd.

Orust kommun med 15 108 innevånare år 2017, hade i november 2016, 1 285 anställda, vilket ger
11,76 innevånare/kommunanställd eller så försörjer varje innevånare 8,51% av en kommunanställd.

Nu talas det om att den kommunala förvaltningen skall svälla ytterligare, uppåt 1 500 anställda !!

Då någon drastisk befolkningsökning inte ligger bakom behovet av alla de nya kommunalanställda, så räknar vi med en oförändrad folkmängd på 15 108 innevånare och 1 500 anställda, vilket skulle ge
10,07 innevånare/kommunanställd eller så försörjer varje innevånare 9,93% av en kommunanställd.

En skattebetalare på Orust behöver då försörja tre (3) gånger så många kommunanställda som en skattebetalare i Vellinge kommun, någon som tror att det kommer att göra Orust mer attraktivt som boendekommun?
Om Orust istället skulle följa Vellinges goda exempel så skulle antalet kommunanställda bara vara
502 stycken, då skulle kostnadsläget vara ett helt annat.

I maj 2017 så rankade tidningen Fokus bästa boendekommuner och i klassen 
"Bästa landsbygdskommun" placerade sig, Varberg på första plats Ängelholm på andra plats och Alingsås på tredje plats, så då kan man fråga sig, "Hur ser förhållandet innevånare - kommunanställda ut i landsbygdens Bästa kommuner?":

Varberg med sina 62 755 innevånare har 4 780 kommunanställda 
13,12 innevånare/kommunanställd eller så försörjer varje innevånare 7,62% av en kommunanställd. 

Ängelholm med sina 41 786 innevånare har 3 091 kommunanställda
13,52 innevånare/kommunanställd eller så försörjer varje innevånare 7,40% av en kommunanställd.
Alingsås med sina 40 390 innevånare har 3 374 kommunanställda
11,97 innevånare/kommunanställd eller så försörjer varje innevånare 8,35% av en kommunanställd. 

Vad man kan konstatera är att många kommunanställda INTE är en framgångsfaktor som gör en kommun bättre att bo och leva i. Det går inte heller att skylla på att kommunen har en taskig deal från början (Fundamentala variabler).
Källor:
Skattetryck hämtad från Ekonomifakta.se (1900-1949: Rodriguez, E (1981); "Den svenska skattehistorien". 1950-1964: Data om skatteintäkter från Rodriguez (1981), data om BNP från SCB. 1965-1980: Data om skatteintäkter från OECD, data om BNP från SCB. 1980- : SCB)

Antal i kommunal anställning från SKL "Antal anställda efter ålder, kön och kommun"

Antal innevånare i Svenska kommuner hämtad från SCB

Bästa boendekommun hämtad från magasinet Fokus undersökning från maj 2017  https://www.fokus.se/kategori/bastattbo/

Och slutligen, "uppgiften om planen på att nå 1 500 anställda inom Orust kommun", meddelad av ledande politiker och då kommunen har antagit en policy att "Alla har rätt till heltid men möjlighet till deltid", så att alla skall ha en en anställning på 100%, men kan åtnjuta en viss del tjänstledigt så betyder självklart 1 500 anställda 1 500 heltidsbefattningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar