(M)amma Moderat

tisdag 13 mars 2018

10 skattemiljarder kan bli 20, 30, 100 genom skalbart industriellt tänk?

Det fick bli ett brev direkt till ledningen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), så att de får en chans att se potentialen och nappa på erbjudandet ...

i skrivande stund så verkar ingen annan berörd Svensk myndighet "ha kommit så långt", för att citera Energimyndigheten ....
Men som skattebetalare borde vi ju kräva att våra myndigheter både är kostnadseffektiva och strategiska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar