(M)amma Moderat

måndag 8 januari 2018

Men så kan man ju inte behandla folk!

Människor kan göra fel i sin yrkesutövning, MEN det skall ju inte drabba vanliga människor som borde kunna lita på att "myndigheten" gör rätt, eller åtminstone tar ansvar för sina fel, rättar och kompenserar de som drabbats.
Dags att städa upp bland orimliga lagar, regler och (miss)tolkningarna av dessa.


FN och EU-rätten tillerkänner människor vissa grundläggande Fri- & Rättigheter, att utsättas för en sådan här godtycklig och nonchalant behandling som ger en så fullständigt förödande effekt på ett gammalt strävsamt pars liv är orimligt.
Dessutom råkar jag ju känna området väl och i reportaget får man indirekt intrycket att det handlar om en exklusiv strandtomt i enskilt läge... Nej så är inte fallet, då det ligger åtminstone ett drygt 10-tal hus, närmare stranden, alltså i praktiken är redan hela den strand som det aktuella strandskyddet hänför sig till redan ianspråktagen sedan närmare 100 år tillbaka och därmed är ju strandskyddet i praktiken förbrukat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar