(M)amma Moderat

måndag 1 januari 2018

Äntligen skymtas ljuset i sladden ... till rimligt pris ...

Man brukar säga att det tar några konkurser innan ny kommunikationsinfrastruktur är betald ...

Då börjar Orust fiberföreningar bli klara med sina "stadsnät" och de olika avtalskonstruktioner som ingåtts med den valde kommunikationsoperatören börjar bli konkret i reda kronor.

De Orustbor/företagare som hade sin fastighet inom en av Orust tätorter, fick inte bli medlem i en fiberförening, då fastigheter inom så kallade tätorter, inte var berättigade till statligt bidrag för fiberinstallation, detta då den reguljära marknaden förväntades lösa detta.
Antagandet bygger i grunden på att man bor tätt inom en tätort och kostnaden förväntas därför vara lägre än på landsbygden.

Fastighetsägare inom exempelvis Henån tätort fick ett erbjudande om fiber från Telia för 19 900 Kr (Andra tätorter fick liknande erbjudanden).

Upplägg som de olika fiberföreningarna valt varierar stort, men i huvudsak finns två huvudriktningar:

1) att själva driva sin projektering och nätbygge från början till slut, inkassera statsbidraget och behålla/drifta fibernätet under den tid som statsbidraget kräver (5 år?).
Med en prisbild i termer av: Massor av timmar ideellt arbete, socialt kapital, föreningskostnader, köpta tjänster samt en stor osäkerhet/risk i framtida kostnader för drift/underhåll, support, mm.

2) att "kroka arm" med en kommunikationsoperatör/projektör med sikte på att snabbt/riskfritt bygga och sedan driftsätta/överlåta fibernätet.
Med en prisbild i termer av: Massor av timmar ideellt arbete, socialt kapital, föreningskostnader, köpta tjänster sedan eliminering av risken i framtida kostnader för drift/underhåll, support, mm.

Med en stor reservation för de de ideella insatserna, så förefaller kostnadsbilden för driftsfärdigt nät, oavsett om man bor i tätort eller ingår i en fiberförening som valt alternativ ett eller två, (alltså utan något antagande för framtida drift/underhåll, support, mm) vara ganska lika, ca 20 000 - 22 500 Kr.

Hur ser då konkurrens och prisläget ut i de olika konstellationerna? Vi väljer en "prisfighter" som saknar intressen i någon av de aktuella kommunikations/nätoperatörerna, Universal Telecom och vad de erbjuder över de tre olika "stadsnäten" i Henån, både i tätorten och över fiberföreningarnas nät.
Först de som bor i tätorten Henån därför är utlämnade åt Telia:

Klicka på bilden för att se den i full storlek


Inte så himla illa 217 kr/månad för 10 Mbit/s nedladdning och 1 Mbit/s uppladdning (som ADSL), om man betänker att på "koppartrådstiden" så ville Telia/Televerket ha höga inkopplingsavgifter (+600 Kr) för att öppna ett nytt abonnemang, sedan höga månatliga abonnemangsavgifter (+160 Kr) samt hutlösa avgifter för själva ISDN eller ADSL tjänsten. Men vem skaffar fiber för en föråldrad ADSL tjänstenivå?
Nej, låt oss blicka framåt mot 100/100 Mbit/s (327 Kr/mån) och 1000/1000 Mbit/s (779 Kr/mån).
Nu till de lokala utmanarnas stadsnät:

Klicka på bilden för att se den i full storlekIp only är en nationell Wallenberg ägd utmanare, faktiskt en av mina favoriter och stora hopp då det gäller att befria Orust från Telias strypgrepp, återstår att se om de kan leverera mot förväntning?
Inga fjantiga låghastighetsalternativ utan 100/10 204 kr/månad, 100/100 257 kr/månad och
1000/1000 728 kr/månad, men vad gör den andre utmanaren?

Klicka på bilden för att se den i full storlek

Riktigt bra 100/100 för 278 kr/mån, 250/100 för 288 kr/mån och 1000/1000 för 578 kronor/månad.

Slutsats: 
Det är inte billigt att få bra tjänster i staden, även för den som vill bli kvar i landet lagom med ADSL känsla är Telias erbjudande till sina kunder i tätorten med 10/1 Mbit/s för 217 kr/månad tveksamt och vill man ha något mycket bättre till bra pris så borde man flytta ut på landsbygden till någon av fiberföreningarnas nät.
IP-Only 100/10 204 kr/månad, 100/100 257 kr/månad och 1000/1000 728 kr/månad 
Zitius 100/100 278 kr/mån, 250/100 för 288 kr/mån och 1000/1000 för 578 kronor/månad.

Vi får inte glömma att vad det handlar om är nästa generations kommunikationsinfrastruktur, ett spridningsnät, som för världen de sista kilometerna till slutanvändaren. De gamla kopparnäten för telefoni var inte riktigt byggda för ändamålet, men levde ändå i över hundra år (+1200 månader). Sannolikt så kommer även denna nya infrastruktur att leva mycket länge.

* Denna enkla jämförelse gör inte anspråk på att vara på något sätt heltäckande utan avser endast illustrera att valet av hur man fiberansluter sig har betydelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar