(M)amma Moderat

torsdag 16 augusti 2018

Fråga: "Är du nöjd med hur de etablerade partierna sköter sig", Svar: "NEJ!" i 90% av fallen.

Just hemkommen från många trevliga samtal med vanligt folk i Kungälv Centrum, tillsammans med MED:s distriktsordförande Marcus Rise, om de känner sig nöjda med de etablerade partierna, hur dessa agerat och hållit vad de lovat sina väljare, svart är i 90% av fallen ett rungande NEJ!
Känner du likadant som Kungälvsborna? Ta dig då en allvarlig funderare om Medborgerlig samling, denna Liberal - Konservativa gräsrotsrörelse är något för dig!
Nedan finner du en enkel trycksak som beskriver vad Medborgerlig Samling står för, ta dig tid att läsa den och kommentera gärna längst ned på denna sidas kommentarsfält VAD du tycker är fel och på vilket sätt.

Klicka på sidan för att läsa den i full storlek

Klicka på sidan för att läsa den i full storlek

onsdag 15 augusti 2018

Gammelpartierna hoppas på väljarens korta minne och ointresse för en djupare analys!

I en tid då allt ställts på sin ända, maktfullkomliga politiker från alla läger gör vad de kan för att bevilja sig och de sina den ena förmånen efter den andra och Medborgarna vill ställa de etablerade partierna till svars för DÖ (December Överenskommelsen), där de etablerade partierna lämnade total politisk "Walkover".
Ett desperat och tondövt försök att förneka faktumet att många vanliga människor inte kunde relatera sin egen upplevda verklighet till den verklighet som de statsbärande partiernas politiker beskrev ...

Moderaterna har som vanligt i kraft av en stark ekonomisk uppbackning/sponsring en stor kampanjbudget och ska villigt erkännas, en vallåt de är gott tryck i, men hur är det egentligen ställt i detta toppstyrda parti lokalt?

Samtidigt kan vi läsa om fortsatta svängningar i opinionen ....
Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.Vad döljer sig verkligen bakom fasaden och de centralt välplanerade utspelen och "One liners" budskapen från dyra reklamkonsulter inte helt olikt oseriösa bilhandlares.
Eller som Eva Ossiansson träffsäkert uttryckte det i sin krönika i går (GP 20180812).
"Vi kan i slutändan nästan säga eller ljuga om, vad som helst för att nå ut med gruppens budskap för att övertyga andra om vilka vi är"För drivande och rimligt upplysta personer på Orust ÄR eller rättare sagt BORDE Eva vara välkänd, inte minst för att hon är en av nyckelspelarna i det som är de ockuperande Kisse(M)issarnas huvud budskap, även om Kisse(M)issarna totalt missförstått hur man använder kvalificerade verktyg som är komplexare än en klösbräda eller låtsas mus.
Eller för att "- Hon är en person som inte finns", enligt den härskande lokala politiska majoriteten (V, MP, S, C, FPO, OP), åtminstone om man får tro deras uttalanden i KS/KF.
Hur SD ställer är i dagsläget okänt, eller som det brukar vara, "Tagit del och inte förstått".

Eva skriver vidare i sin krönika:
Klicka på artikeln för att läsa den i full storlek
Eva har helt rätt, avkräv partierna som nu krälar i stoftet i kampen om din röst och gunst ett svar som tillfredsställer ditt Analytiska system och håll inte tillgodo med deras egen valpropaganda.
Kanske inte världens svängigaste vallåt skall erkännas, med tanke på att vi talar om en ung, äkta  gräsrotsrörelse i stark tillväxt och vad de etablerade partierna lyckats prestera, så är det inte så illa.

söndag 12 augusti 2018

Svenska Ingenjörer kan göra underverk och är värda sin vikt i guld ..

Grattis Per Tore E, du visar att Svenska Ingenjörer kan göra underverk och är värda sin vikt i guld ..
Klicka här för att läsa artikeln i full storlek.

onsdag 8 augusti 2018

Snacka går ju men att snacka så det går, går inte!

Några har reagerat på ifrågasättandet av Kisse(M)issarna och deras helt egen lagtolkning, men nu kommer dessa självsäkra uttalanden på skam, då det från idag Onsdagen den 8 augusti, kl 07:00 är klart att det som påståtts här i bloggen är sant och Kisse(M)issarna har tvingats flytta sin valstuga ..

Läs mer här Kisse(M)issarna har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån

Ni som har några år på nacken, minns Sveriges Radios tester 1976, då de började sända i stereo  ..


Spännande? Knappast men så var det och det har präglat dagens gammelpolitikers världsbild, antingen kommer ljudet från höger, vänster eller någonstans mitt emellan, en endimensionell världsbild som inte funkat de senaste 10 - 15 åren, än mindre imorgon.

Så dröm om min förvåning när det visar sig att Kisse(M)issarna fortfarande kör med SR:s Stereotest information "Min valstuga kommer nu från Höger" .. "Min valstuga kommer nu från Vänster" .. "Min valstuga kommer från en obestämd plats i rummet, för jag har struntat i att följa lagar och regler" ...Skulle kunna berätta mycket mer om Moderaterna på Orust tragiska haveri och det som i utvecklingsländerna kallas "Brain drain" och hur det drabbat partiet och dess förmåga att ens klara de mest grundläggande saker, men jag avstår då Lyteskomik inte är roligt utan bara tragiskt. Men vem tror idag att Moderaterna på Orust skulle klara av att framgångsrikt sköta en kommun, när de inte ens klarar av den enklaste vardagsuppgift?

Då är det bättre att lägga sin röst på medborgerlig samling, vilket är ett ungt vitalt Liberal-Konservativt borgerligt alternativ till trötta, inkompetenta och partier utan lösning på de problem de pekar på.

lördag 4 augusti 2018

60 000, ett magiskt tal!

60 000 läsare jubileum! Idag har Orusts största Politiska blogg passerat 60 000 unika aggregerade läsare ... lika många som egentligen borde vara antalet innevånare/skattebetalare här i kommunen om bakåtsträvarna, herr Jantes vänner, inte fick råda!
Idag hade vi möjlighet att frottera oss med valarbetare för några av de olika politiska partierna, vanliga medborgare och delårsboende ...
Samtidigt har ny politisk kraft "Medborgerlig Samling", äntrat scenen för dig som har en Liberal - Konservativ världsåskådning, men inte känner dig nöjd med vart de etablerade borgerliga partierna hamnat lokalt inför valet 2018 och inte är beredd att totalt offra dina principer och rösta på SD.

torsdag 2 augusti 2018

Kisse(M)issarna har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån

Kattgänget har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån, enligt trovärdiga källor, utan att ens i förväg fråga den lokala företagarföreningen (!) .. ett beteende som kommit att bli ett varumärke för de ledande Kisse(M)issarna, inte undra på att allt fler politiskt aktiva och väljare tar avstånd i avsmak.

Undrar hur det skall gå för Kisse(M)issarna, när företagarföreningen behöver hela Hamntorget för marknadsdagen, den 31 augusti och Orust energi- & Miljömässa den 8 September?
Inga problem det är ju en flyttbar Kattglugg, så om man inte vill betalar dyrt för den yta man ockuperat så går den ju alltid att flytta ... ;-)

Vi går närmare för att se vad Kisse(M)issarna har tänkt göra i sitt "Blå-bygge" och hur de har tänkt sig blidka väljarna och vilket valfläsk som man gillrat råttfällorna med ..

Undrar om Kisse(M)issarna inte redan lyckats med sitt sista budskap "Din röst för fler missnöjda företagare", när de redan ställt till oreda på Hamntorget och kört över den lokala företagarföreningen, som antagligen får betala för elektricitet, städning och förlorade intäkter som relaterar till Kisse(M)issarnas nya Kattglugg ...

Bara att koppla bort och koppla in sig ..
En fråga som ofta kommer upp i samtal med Borgerliga politiskt aktiva och väljare "Vem skall vi rösta på, nu när de lokala moderata partiet blivit ockuperat?"

torsdag 26 juli 2018

Frihet är inget man får utan att ta ansvar för ... varken lokalt eller nationellt.

Kanske dags för lite nya tag i Politiken och att de Liberal - Konservativa ideologierna vågar återinträda på arenan, utan att ständigt försöka vara "Socialdemokrati-light"? Det kanske är speciellt angeläget nu när S blir allt mer ett "SD-light"?

De äldre är en grupp vars livskvalitet bör uppmärksammas mer än i dag. För äldre med eget boende svarar inte alltid utbudet mot det som efterfrågas. Och i äldreboendet finns alltför många exempel på att service och vård inte har fungerat på det sätt som de äldre har rätt att förvänta sig.

Byggande av cykelbanor på bekostnad av annan trafik ska undvikas, cykel är ett bra transportmedel men fungerar inte för alla. Infrastrukturen ska utvecklas där efterfrågan från medborgarna finns och en fast, snabb broförbindelse mellan Orust - E6:an och på sikt Rv45 har absolut högsta prioritet.

Orust har ett mycket starkt civilsamhälle (föreningsliv och sammanhållningen mellan människor), vilket i stort är en outnyttjad tillgång som kommer att ha en central roll i framtidssamhället. I den liberalkonservativa traditionen är människan stark, med förmåga att ta ansvar och att råda över sig själv. Förändringar ska ske med försiktighet och vara väl underbyggda – evidensbaserade. 

På Orust borde den kommunala verksamheten begränsas till egentlig kärnverksamhet och avveckla sådan verksamhet som bättre kan utföras av det civila samhället eller av den fria företagsamheten.
Kräva återhållsamhet med offentliga medel och kritiskt pröva förslag till ”satsningar” på olika projekt, med otydlig medborgarnytta.

SKOLAN
Det övergripande målet måste vara att återupprätta skolans kärnuppdrag, kunskapsöverföring.
En djupgående förändring måste i första hand ske genom lagstiftning och läroplaner som är enhetliga för riket. Utöver att det fria skolvalet och friskolesystemet behålls och att yrkesgymnasium som inte är studieförberedande införs, bör på lokal nivå riktlinjer för rekrytering av skolledare som stödjer utvecklingen mot en kunskapsorienterad skola.

Men det finns ju några andra övergripande uppgifter som medborgarna överlämnat till samfälligheten "Staten" att sköta och som missköts under en lång period och det är "Total Försvaret", d.v.s vår förmåga att effektivt med en modern vapenmakt hävda vårt territorium, självständighet och skydda vår befolkning och ekonomiska intressen ... totalförsvaret är en långsiktig investering i frihet, säkerhet/trygghet och måste prioriteras högt. Om Sverige i praktiken och över tid effektivt skall kunna försvara sitt eget territorium så borde:
• Sverige ansöka om medlemskap i Nato.
• Totalförsvaret, inklusive livsmedels- och drivmedelslager återuppbyggas.
• Anslaget till försvar och krisberedskap ökas betydligt.
• Personalen inom försvaret ska bestå av både värnpliktiga och yrkessoldater.
• Samhällsplikt införas för både kvinnor och män, antingen som värnplikt eller som civilförsvarsplikt inom samhällsfunktioner så som vård eller räddningstjänst.
• Självförsörjningsförmågan inom olika områden behöver ökas betydligt.

Vad hände med försvaret?onsdag 25 juli 2018

Energi och Miljö i Småland ...

Nu tar (M)odig och (M)amma moderat lite ledigt och ställer kosan till de småländska skogarna .... från ett Orust med cirka 27 grader Celsius , ett snabbt depåstopp i Viared, Borås för proviantering "Kids style" och hundrastning i värmen, till

ett Småland med drygt 33 grader Celsius i luften, belöning ett kvällsdopp i Annebergssjön och det natursköna Annebergsbadet i Bredaryd med 27 grader Celsius i vattnet...

Att frukosten smakar så mycket bättre under bar himmel ....

På tal om bar himmel ... Om man som 90-årig Ingenjör (svärfar), investerar i en 8,1 kW:s solelanläggning på sin sommarstuga/skogstorp och som i sin tur tvingar EON till en massiv investering/modernisering av ett uppenbart urmodigt elnät borde man ju få något slags lokalt energi & miljöpris ..? 

Kan det vara så att några kända Elproducerande Orustmoderater varit förebilder .. ;-)

Efter en god och närande lunch och några slag på drivning range på Isabergs Golfklubb ...Så blev det ett besök i Gränna och Polkagrisar på längden och tvären ...tisdag 24 juli 2018

Ärlighet varar längst...

Då var det dags igen, i dagens upplaga av Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, så kan man läsa om hur kvinnor flyr den lokala Moderata partiledningen som betecknas som "destruktiv och maktgalen".


Att de avhoppade kvinnorna är arga och upprörda är det nog ingen tvekan om. Att den lokala partiföreningen upphört att fungera under den nya regimen, att vanliga väljare inte känner igen sig i partiet längre, verkar också stå klart.

Frågan är vad har då hänt i närtid, VILKA moderata företrädare har begått "klandervärda handlingar som kastar långa skuggor över alla andra engagerade" och som gör dem så upprörda att de på inga villkor vill förknippas med den härskande regimen i den lokala Moderata partiföreningen?
Klicka på artikeln om du vill läsa den i full storlek.Lite lustigt att just herr Anders Arnell valt att kommentera artikeln, då han borde kunna svara på frågan ... Eller om frågan omformuleras så här:
"När betalade han senast för snabbladdning av elbilen på någon av snabbladdarna på Orust"?

måndag 23 juli 2018

Det gäller att ha ett budskap som folk verkligen förstår ...

Det gäller att ha ett budskap som folk verkligen förstår ...
Den offentliga sektorn har fått ett på tok för stort inflytande över människors liv och skapat ett bidragssamhälle som sväller över alla breddar. Ytterligare höjda avgifter, skatter och andra pålagor kommer inte att ”rädda välfärden”. Stat, kommun och landsting skall fokusera på kärnverksamheten och inget annat.

Så låt oss testa några enkla men tydliga Borgerliga budskap ..

Företag & företagare skapar jobb inte byråkrater:
• Avveckla 3:12-reglerna på riktigt.
• Sänka kostnaderna för sociala avgifter till från dagens 31,42 procent till 27
procent.

Gör ett långt yrkesliv möjligt för den som vill och ålderdomen dräglig för alla: 
• Sänka kostnaderna för sociala avgifter till 10,21 procent för dem som fyllt 65 år.
• Höj grundavdraget på pensioner till 100 000 kr per år.

Sluta straffbeskatta flit och ärligt arbete:
• Avveckla den statliga inkomst- och värnskatten.
• Införa en genomsnittlig skatt på 30 procent på arbetsinkomster med målet att
detta på sikt skall bli den maximala nivån.

Sluta straffa & sponsra vissa medier:
• Ta bort skatten som finansierar SVT och SR samt ta bort lokalradioavgiften.

Miljövänlig på riktigt, istället för beroende av "gammal smutsig teknik":
• Ta bort energi-, bränsle- och elskatten.
• Införa en avgift på energi producerad med bränslen som medför skadliga utsläpp.
• Ta bort försäljningsskatt på klimatsmarta motorfordon, exempelvis elfordon.

Låter de bra i dina öron?

lördag 21 juli 2018

Starka motsättningar inom Orustmoderaterna och vice Orf. buktalar

I dagens (lördagens) webbupplaga av tidningen Bohusläningen kan man läsa om det vi Orustmoderater vetat sedan länge, "Starka motsättningar inom Orustmoderaterna".


Men på "papperstidningens" första sida, hade det blivit till "(M)issnöje med politik", istället för vad det verkligen handlar om: (M)issnöje med kisse(M)issarna, lite lustigt att Bohuslänningens redaktion anammat vårt karikatyrkoncept med invaderande "kisse(M)issar", tack för det Bohusläningen. ;-)

Inne i papperstidningen på sidan 13, har Bohusläningens rubriksättare tolkat det som om "Orustmoderaternas valsedel splittrar Moderater".
Vilket kanske inte riktigt fångar kärnan i det aktuella skeendet ... men "fair enough", av lokalpressen.

Man kan undra om en ny buktalarstjärna (á la Cecilia Andrén med schimpansdockan Totte), har sett dagens ljus i skepnad av Baja(M)aja, alias, Anne Kolni, då hon verkar buktala för handdockorna "Hans" och "Anders alias katten Bill" ... undra varför, en del av en desperata krishanteringsplan?

Klart att det inte kommer att vara några problem att fördela de få mandat som den kapade Moderata partiföreningen till äventyrs kan få till sin Kattlista de "inte så nya Kisse(M)issarna" tre, max fyra mandat, om man förbiser den maktkamp om förstaplatsen som kommer att starta redan på valnatten ..

Faktum kvarstår, att det underlag som Orustmoderaternas medlemmar fick ta ställning till i provvalet såg ut så här:

Och efter att endast cirka 30 procent av Orustmoderaternas medlemmar avgivit sin röst (i praktiken endast cirka 30 personer, de 17 kandidaterna inräknat) blev utfallet så här:Men sedan hände något ...
Skandalerna runt kuppmakarna som för ögonblicket rattar Orustmoderaterna, är långt ifrån slut, skall bli intressant att följa händelseutvecklingen ;-)
Men nu behöver frågan om ett bra alternativ i kommunalvalet 2018 till den havererade Moderata partiföreningen adresseras .. då få riktiga Moderater ens överväger att ge "Kisse(M)issarna" sin röst.

Tidigare skrivet i ämnet:
Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!,
VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta?
När Ord och Handlingar går olika vägar!
Katt(a)strofal avveckling av nya (M)jölk laparna på Orust
Nu får det vara nog!

fredag 20 juli 2018

Sometimes You win Sometimes You learn!

Att få barn & unga att "hitta drivet" handlar helt enkelt om det som står skrivet på sonens T-shirt "Sometimes You win Sometimes You learn", så vad är det för fel att både lära och vinna på samma gång? Idag så fick dottern följa med en mycket uppskattad granne till Hamntorget i Henån för att lära sig att bli en "Affärskvinna" och att ansträngningar lönar sig.


I ett lite samhälle som vårat så träffar man ständigt på varandra, så även nu. Träffade på och skojade med både politiska meningsfränder så väl som "motståndare", en av mina "favorit sossar" kom fram och skojade om mitt uppenbara leklynne på ett sätt som värmde hjärtat, "tack Inger".

Samtidigt så bjöd även dagen på ett lysande konkret exempel på rekryteringsproblemen till den offentliga verksamheten och barnomsorgen. Men vad säger man till en ung man som skall börja årskurs sex (6) när han inser att det finns "Fritidsfröknar/vik förskollärare" som är honom hopplöst underlägsna i intelligens, förmåga att argumentera och förmåga att korrekt tolka nuet?
Hur skall man då som förälder kunna kommunicera annat än att det finns grava brister som man måste förhålla sig till och varje "fröken" som dyker upp nu och i det kommande livet behöver förtjäna sin auktoritet av egen kraft ... kanske därför som det händer så mycket med barnen, studieresultat och förhållandet till vuxenvärlden i just mellanstadiet till högstadiet?  

torsdag 19 juli 2018

Dagens överraskning, Motorcyklistens dilemma!

Dagens överraskning, en oangenäm händelse som inträffade vid exakt rätt tillfälle men kunde fått katastrofala följder ... Tack Reos Däck i Henån för snabb & prisvärd service av bästa sort!Ja vad gör man, om inte riktar en tacksam blick mot Mecca, eller vart det nu är rätt och riktigt att rikta tacksamma blickar mot, när den Svarte springaren, 300 kg tung och nästan lika snabb i km/h, helt plötsligt på morgonen inte vill rulla på egna hjul ....
En gammal/torkad ventil i framhjulet har valt att ge upp andan och släpper ut all luft på mindre än tio (10) sekunder. Nu hände detta på villaparkeringen, men om det hade hänt under inbromsningen inför en kurva eller i hög fart på motorväg så hade det lätt blivit en del av statistiken över hur farligt det är att köra Motorcykel. Detta hade blivit felvisande, då det inte handlar om framförandet utan ett litet tekniskt fel men med stor verkan (BMW är ju dessutom en utomordentligt robust och säker MC med bästa teknik/kvalitet). Förmodligen hade notisen i tidningen lytt "Motorcyklist död i singelolycka, körde av okänd anledning av vägen".

Kan det månne vara så att det gäller att vara uppmärksam på varje detalj och att ansvaret alltid är ditt eget, oberoende av statens hopplösa och ouppnåeliga nollvision?

onsdag 18 juli 2018

Nu får det vara nog!

När egenintressen styr, självkritiken lyser med sin frånvaro och man dessutom agerar klandervärt, på ett sådant sätt att det spiller över på oss andra, Då är min gräns nådd.
Därför lämnar jag Orustmoderaternas valsedel till kommunalvalet 2018.

Moderaterna berömmer sig om att ha intelligenta väljare, borde man då inte ha intelligenta politiker? För Orust innebär det en istid och Orustmoderaterna kommer vara ett litet parti efter valet 2018.

Att styra mot framtiden där alla medresenärer är seniorer, är som att köra på motorvägen och bara stirra i backspegeln.

Jag engagerade mig politiskt för att dra mitt strå till stacken, göra Orust till en bra plats att uppfostra barn på till trygga unga att leva och verka på, men nu är min gräns nådd.

Tack alla ni före detta väljare och sympatisörer!

Cecilia Överfjord
Ingenjör och "Golf Mamma" mitt i livet


Tidigare skrivet i ämnet:
Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!,
VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta?
När Ord och Handlingar går olika vägar!
Katt(a)strofal avveckling av nya (M)jölk laparna på Orust

måndag 16 juli 2018

Katt(a)strofal avveckling av nya (M)jölk laparna på Orust

Krisen inom det kapade Orustmoderaterna djupnar, sedan tidigare har två kandidater redan lämnat det kapade partiets valsedel och nu lämnar ytterligare två starka, rutinerade och välutbildade kvinnor som reaktion på det moraliska moras som Orustmoderaterna blivit under den nya regimen "(M)jau".
Valrörelsen hade inte ens tagit sin början, innan två av kandidaterna fick nog och hoppade av.
Man brukar säga att i mörkret är alla katter grå, men vilka katter döljer sig bland hermelinerna på Kattpartiet nya (M)jölk laparna på Orust lista:

1. Baja(M)aja (alias, GammelMaja i klocktornet)
2. Bull (Siamesisk tvilling med klent förstånd och i brist på egna åsikter, försöker han använda Bills)
3. Bill (Siamesisk kattvilling, naiv & lättgenomskådad, med mycket större ambitioner än förstånd)
4. Kvinnlig Moderat, under 50 år, som inte vill förknippas med dylika "kringstrykande bondkatter".
5.
6. Okänd katt
7. Okänd katt
8. Gullan, skvallerkatt, pratar mycket men alltid utan innehåll.
9. Okänd katt med Marinratt, som klokt och snabbt valt att lämna det sjunkande skeppet.
10. Välkänd kvinnlig Moderat politiker sedan snart 50 år som inte vill förknippas med "Kattgänget".
11. Okänd katt
12. Kvinnlig Ingenjör, 1:a alternativet som oppositionsråd, men tackade NEJ, dumpar "Kattgänget"!
13. Bills och Gullans son, boende i Polen. Får se om (S)kattverket godkänner kandidaturen.
14. Okänd katt
15. Okänd katt
16.
17. Okänd kattpensionär
18. Murre från Skogstibble, ladugårdskatt som luktar illa & fiser!

Sedan en längre tid har både kandidat 4 och 9 fått nog och lämnat detta illustra kattgäng. Mot bakgrund av senaste tidens totala moraliska urspårning har nu ytterligare två starka, rutinerade och välutbildade kvinnor vänt Orustmoderaternas regim och valsedel ryggen (kandidat 10 och 12) ....
Sedan Moderaternas provval i januari 2018 har alla kunniga politiker försvunnit!
Så vad är det då för fel på Orustmoderaterna, ett parti som endast kan mobilisera 18 kandidater och redan två månader innan valet har krympt till endast 14 kandidater och ingen kvinna under 65?

Och vad gör den lokala partistyrelsen?

För att nya läsare bättre skall förstå bakgrund och terminologi, läs första inlägget om hur "kattgänget" från Gösta Knutssons, "Pelle Svanslös", flyttat västerut till den stora gröna Ön i Västerhavet för att kapa en trevlig Kattglugg: Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!,
VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta? och
När Ord och Handlingar går olika vägar!

fredag 13 juli 2018

När Ord och Handlingar går olika vägar!

Då kommer här tredje delen i serien om, "Vem gör anspråk på att hantera våra skattepengar och de tjänster vi förväntar oss i utbyte?"
Vi som bor här på landet i det lilla samhället, vill gärna tro det bästa om våra medmänniskor, att det fortfarande är som förr att man kan lägga några varor på ett bord med uppmaningen, "Ta vad du vill ha och lägg pengarna i skålen", men så är det tyvärr inte.

Några eldsjälar har tidigt, med benäget stöd av Orust Sparbank och lokala företagare, installerat  snabbladdare för elbilar på fyra platser i kommunen. För ungefär nio månader sedan så började man ta betalt för snabbladdningen med 2 kronor/kWh och då enligt den förtroendebaserade metoden ovan.

Detta har tyvärr inte slagit speciellt väl ut och vid den senaste avstämningen hade 11 000 kWh förbrukats men endast 3 000 kWh betalts ...
Det visade sig också att en ledande moderat kommunpolitiker under hela tiden sedan betalningen infördes (9 månader) regelbundet tankar sin elbil utan att betala! Motivation: "Jag har inte Swish!"

Intressant motivering, få se hur den funkar, "Du tar bara kontant betalning, jag har bara kreditkort, då är det gratis tills du accepterar kontant betalning", eller?

KAN MAN GÖRA ANSPRÅK PÅ VÄLJARNAS FÖRTROENDE OCH HANTERA ANDRAS SKATTEPENGAR, OM MAN INTE KAN HANTERA SINA EGNA?

Nu börjar verkligheten på allvar komma ikapp "kattmakarna" inom Orust (inte så) nya Moderater ... Vad gör den moderata gruppledningen för att hantera denna förödande förtroendekris, rimmar detta med den etik/moral som man säger sig företräda?

Vad tänker man om ett kattparti, vars representanter tycker sig vara så mycket smartare än alla andra "lantisarna" och gärna talar om andra i nedsättande ordalag, men ägnar sig åt denna katt- & råtta lek när de tror att ingen ser på?

Om nu den lokala partistyrelsen är handlingsförlamad så bör den omedelbart avgå!

För att nya läsare bättre skall förstå bakgrund och terminologi, läs första inlägget om hur "kattgänget" från Gösta Knutssons, "Pelle Svanslös", flyttat västerut till den stora gröna Ön i Västerhavet för att kapa en trevlig Kattglugg: Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!
Och VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta?

söndag 1 juli 2018

Varför struntar folkvalda i demokratin, som de har som födkrok?

Den 18 juni skulle Valnämnden på Orust ha hållit sitt möte för att fatta viktiga beslut för att garantera ett rättvist och säkert Val 2018. Men bara Ordföranden Anne-Marie Petersson (S) och Ulf Sjölinder (L) hade som ordinarie ledamöter behagat dyka upp och INGEN av de andra ordinarie ledamöterna hade anmält förhinder/kallat in sina ersättare, utan helt enkelt struntat i att de hade accepterat ett viktigt uppdrag av största betydelse för demokratin, FY SKÄMS, ordinarie ledamöter från Centern, Miljöpartiet och Moderaterna. Anser Ni inte att vårt demokratiska system är värt att försvara?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek
Varför de politiska partierna nominerar kandidater till uppdrag, som de sedan fullständigt struntar i, kan man fundera över, men nu är partierna återigen ute och fjäskar för väljarna för att få möjlighet att strunta i både uppdrag och sina väljare under de kommande fyra (4) åren ... Dags för förändring kan man tycka!

Allra fulast har dock vice ordförande i Valnämnden Martha Arnell (M) uppträtt, då hon uppburit ett fast arvode på inte mindre än 10 680 kr*, för att just som vice ordförande axla ett eget ansvar .. ett ansvar för demokratin på Orust som hon uppenbarligen inte tar på allvar.

* 0,5% * 44 500 kronor * 12 månader * 4 år

onsdag 27 juni 2018

När udda blir jämt, så gäller det att ha gjort sin hemläxa.

Nu har Kairos Future släppt en ny publikation om när "udda blir jämt". För många i den offentliga Svenska byråkratin är Kairos Future, framtidsanalysföretaget framför alla andra, som hängt med sedan 1993, så detta bör intressera de flesta politikerna i alla läger. För visst är mycket av det som igår ansågs som ovanligt, främmande, kanske hotfullt & farligt helt "normalt" idag?

Klicka på bilden för att läsa hela publikationen
Har jag fel, ok när gick du senast in i en musikaffär och köpte dig en LP- eller/CD-skiva?

När gick du till banken senast för att betala en räkning, lägga en köp/säljorder på din favoritaktie? eller köpte din bok i en riktig bokhandel?


Du kanske till och med fortfarande bor i ett hus och kör en bil som kräver att du köper tiotusentals högbeskattade kilowattimmar energi varje år?  ...

Även som lekman kan man konstatera att Orust politiker och den organisation de skapat, inte precis är framtidsorienterad, analytisk och dynamisk, snarare tvärt om man har ingen aning om vart framtiden ligger, frågan är om man som organisation ens orkar bryr sig ... därmed sagt att det finns lysande personliga undantag av Modiga politiker och tjänstemän, även om dess ständigt kämpar i lokal motvind, för de obegåvade gör ju vad de kan för att bevara sina oförtjänta förmåner.
Eller hur skall man tolka det faktum att Orust har en av Sveriges absolut högsta skatter samtidigt som den politiska majoriteten inte satsar på kärnverksamheten utan på "lokalvård" och sina egna arvoden?

Alltså en kostnadsökning för skattebetalarna på 1,2 - 1,5 miljoner/år och cirka 25% löneökning för politikerna ... populär åtgärd, valår och allt!

Detta kommer även att gälla det politiska landskapet, så länge mängder av medborgare upplever att "gammel-partierna" och deras representanter inte ser deras upplevda verklighet så kommer nya partier att locka väljarna.

Att gång på gång försöka lösa ett problem med samma, redan misslyckade metod och förvänta sig ett annat resultat, är ju själva definitionen på dumhet! 

Men åter till frågan när "udda blir jämt"!

I publikationen ställer sig skribenten frågan "Vem är morgondagens konsument?", något som kan översättas till "Vem är morgondagens medborgare?".

Tillhör framtiden subkulturerna – är det så att ingen är udda i framtiden? Kanske, men föga troligt,  den som är annorlunda på ett attraktivt sätt kan fritt disponera över tid, pengar och socialt kapital – den personen kan både spendera fysiska resurser och våga bete sig annorlunda än omgivningen. Med det i åtanke blir framtidens konsument kanske mer kräsen och mer specifik – men kommer inte att sluta sträva efter det iögonfallande, som är iögonfallande just för att det inte är lättillgängligt för alla. Det krävs någon form av motprestation, vare sig detta är fysiskt (springa ett Maraton) eller andra särskilda färdigheter (vältalighet, servera hembakt bröd till gäster) och så vidare.

Det blir svårare och svårare att definiera vad som är normalt, men människor kommer alltid att eftertrakta det som inte är tillgängligt för alla – oavsett om svårtillgängligheten ligger i tid, kunskap eller mod. Det som visar på ett starkt symbolvärde, som representerar en investering eller en motprestation, kommer troligen alltid att förbli udda och därmed attraktivt … såtillvida det inte görs lättillgängligt av utomstående krafter. Kommersialisering, standardisering, och exploatering kan göra allt möjligt tillgängligt för allmänheten.
För att ligga rätt i tiden och kunna erbjuda en attraktivitet som boplats, krävs att man är uppmärksam på de omvärldsförändringar som indikerar att något spännande är på väg att bli tråkigt – eller något tråkigt bli spännande igen. Att baka hembakat bröd var en gång definitionen av normalt i svenska hushåll, idag är det trendigt.

Vad är då den unika och eftertraktade påfågelsfjädern i framtidens samhälle? Antagligen varierar det från grupp till grupp – men den finns där, bara man ser efter.

Vill du läsa mer? Gör det då här ... 

lördag 23 juni 2018

Arga katten Bill(m) har trasslat in sig i dasspappret och får ännu en uppenbarelse ....

Arga katten Bill(m), Orust nästa kommunalråd (åtminstone enligt egen utsago), har trasslat in sig ordentligt i dasspappret men fortsätter ändå sitt sprattlande, även om nästan ALLA redan vet vad han går för. Enligt välunderrättade källor i de kommunala korridorerna så "smyger han som katten runt het gröt", när det blir tal om att möten med Moderata gruppens ledning.

För att nya läsare bättre skall förstå bakgrund och terminologi, läs första inlägget om hur "kattgänget" från Gösta Knutssons, "Pelle Svanslös", flyttat västerut till den stora gröna Ön i Västerhavet för att kapa en trevlig Kattglugg: Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!
Och VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta?

Trotts att "Kattgänget" mobiliserat sig till max och att endast cirka 30% av den lokala moderata partiföreningens medlemmar röstade i det interna provvalet blev utfallet detta, vilket verkligen inte återspeglar sig i den lista som kuppades in på nomineringsstämman och man nu orättmätigt söker väljarnas förtroende för i kommande val 2018.På kort tid har arga katten Bill(m) och hans kuppmakare lyckats sänka trovärdighet, engagemang och arbetsglädje till nya rekordnivåer, det råder närmast upplösningstillstånd och vad som sägs att tala illa om sina partikamrater är legio .... Efter en exempellöst dåligt skött nomineringsstämma, så kände nog även "arga katten Bill" sig nog lite orolig för vad som skulle hända när de riktiga moderaterna, de som har de moderata väljarnas förtroende reagerade på vad han sagt ...

Lätt att förstå att han ville försöka vara "kattkompis" med de riktiga Moderaterna, de han inte kan konkurrera med ....

Låt oss höra vad han egentligen sade vid lunchtid den 3 mars 2018 ... undra vad han säger om de andra partikamraterna och då speciellt nummer 18, hur det egentligen fungerat med nomineringar och regler ... när de inte lyssnar? 


Låter lite som (M)anuel i Fawlty Towers... "I know noooting, i am from Lidingö"

Valrörelsen hade inte ens tagit sin början, innan två av kandidaterna fick nog och hoppade av. Man brukar säga att i mörkret är alla katter grå, vilka katter som döljer sig bland hermelinerna på Kattpartiet nya (M)jölk laparna på Orust:s lista:

1. Baja(M)aja (alias, GammelMaja i klocktornet)
2. Bull (Siamesisk tvilling med klent förstånd och i brist på egna åsikter, försöker han använda Bills)
3. Bill (Siamesisk kattvilling, naiv & lättgenomskådad, med mycket större ambitioner än förstånd)
4. Välkänd Moderat som inte längre vill förknippas med ett dylika "kringstrykande bondkatter".
5.
6. Okänd katt
7. Okänd katt
8. Gullan, skvallerkatt, pratar mycket men alltid utan innehåll.
9. Okänd katt med Marinratt, som klokt och snabbt valt att lämna det sjunkande skeppet.
10.
11. Okänd katt
12.
13. Bills och Gullans son, boende i Polen. Får se om (S)kattverket godkänner kandidaturen.
14. Okänd katt
15. Okänd katt
16.
17. Okänd kattpensionär
18. Murre från Skogstibble, ladugårdskatt som luktar illa & fiser!

Sedan en längre tid har både kandidat 4 och 9 fått nog och lämnat detta illustra kattgäng och enligt välunderrättade källor är fler avhopp på gång ....
Intressant valrörelse, då det är fler Moderater (både aktiva moderater och väljare) som kan tänka sig att rösta på nästan vad som helst i kommunalvalet, för att inte stödja denna regim.

fredag 22 juni 2018

Människor i vår omgivning känner rädsla efter att ett äldre par rånats i sitt hem på Orust.

Uppdatering 20180623 ... ännu ett väpnat rån i Henån, en ung man i 20-års åldern rånad på sin MC i Henån ...
Äldre människor i vår omgivning uttrycker oron de känner efter att ett äldre par rånats i sitt hem under vapenhot i Röra på Orust. Nu cirkulerar nya uppgifter om att "högerstyrda bilar" åker runt på Orust, söker upp personer i sina hem under suspekta anledningar som framställs på bruten svenska, att de vill "köpa värdesaker" ...

Vad svarar man, när de ängsligt undrar om man kan sätta upp övervakningskameror runt huset?

Är det dags att höja den personliga beredskapen, bilda telefonkedjor bland grannar och förbereda aktiva insatser vid eventuella brott, i väntan på att kunna överlämna de "på bar gärning och flyende fot" gripna till polis?

Det verkar som om tidigare års "takläggare" och "asfaltläggare", med högerstyrda bilar söker nya och enklare offer?
Och innan det så var det "Vägpirater" ... har de nu bytt affärsmodell?Dessa vägpirater blev påkomna runt Kungälv sommaren 2015.lördag 16 juni 2018

Men såå himla farligt kan vedeldning inte vara ... enligt COOP ..

Med anledning av de nya rapporterna, som bygger på "gamla" undersökningar i trakterna runt Umeå, Västerbottens län. Man kan undra huruvida just vedeldning, som är en mycket vanlig hobby i dessa områden, liksom i övriga Norra Sverige, är den egentliga orsaken eller bara en livsstilsmarkör, där det följer med en massa andra beteenden, exponeringar och kanske ärftliga belastningar?
Då demenssjukdomarna har en tydligt kopplade till degenerering av nervfunktioner i hjärnan, så ligger steget inte så långt bort att dra paralleller med andra liknande nervrelaterade sjukdomar, där just Västerbotten har en tydlig överrepresentation "Skelleftesjukan" (Transtyretin familjär amyloid polyneuropati). Läs mer här om "Skelleftesjukan".

Det fattas en vital pusselbit, exakt vad i just vedeldningen, i dåliga anläggningar eller kanske i felaktig användning av anläggningar som inte ger en en bra förbränningsprocess, skulle frigöra vilket ämne som ger upphov till just den lilla fraktionen av möjliga orsaker till de sjukdomstillstånd som fått samlingsnamnet "Demens"?
Då det är förväntat med mer eller mindre ideologiska invändningar mot detta inlägg så går det bra att själv skapa sig en bild, exempelvis på Dementia Care Central där det tydligt framgår att, "Gifter och Metaboliska orsaker till demens" ligger sist och är en försvinnande liten del, jämförbar med Traumatiska skador och våld mot huvudet.

"Toxic and Metabolic Causes of Dementia"
Dementia can also result from a chemical imbalance in the body caused by either a toxin (e.g. drugs), malnutrition, or other biological conditions, such as metabolic disorders. This form of dementia includes:

Fram tills dess detta är klarlagt, så får vi nog vara lite försiktiga med att identifiera riskbeteenden och faror för att undvika att hamna i liknande pseudomiljödebatter som vi redan sett för mycket av.
Och om man får tro COOP så är vedeldad Brännebo Skinka rena fyndet ;-)

fredag 15 juni 2018

VEM vill lägga sin röst på kattpartiet nya (M)jölk laparna, efter detta?

För att nya läsare bättre skall förstå bakgrund och terminologi, läs första inlägget om hur "kattgänget" från Gösta Knutssons, "Pelle Svanslös", flyttat västerut till den stora gröna Ön i Västerhavet för att kapa en trevlig Kattglugg: Orustmoderaterna, ett kapat parti av en liten grupp med (ö)känd avsikt!

Nu börjar verkligheten på allvar komma ikapp kuppmakarna inom Orust (inte så) nya Moderater ...
Om nu den lokala partistyrelsen är handlingsförlamad så bör den omedelbart avgå!

Om man läser lokalpressen, så kan man lätt få intrycket av att kuppmakaren är utsatt för ett angrepp, vilket inte är fallet. Man skulle även kunna få den missuppfattningen att kuppmakarna, vi kallar dem "Kattgänget", skulle ha en högre agenda och mission än att dryga ut sin pension på skattebetalarnas bekostnad, helt fel.

Ni som följer den lokala nyhetsrapporteringen har säkert redan läst att kuppmakarnas egen sittande kommunfullmäktigegrupp förkastat Arnells agerande, samtidigt som "kuppmakarna" i den för ögonblicket sittande lokala partistyrelsen försvarar agerandet ... så man kan undra VARFÖR ...
Artikel i LokaltidningenSTO 20180604
.. tyvärr så håller nog inte lokalpressens journalistik den kvalité man skulle önska, INGEN har uteslutits ur OrustModeraterna de senaste femton åren, frågan har väckts i fyra fall, men inte vunnit gehör, men nu kanske det är dags att en "toalettfråga" blir till den katapultstol som så väl behövs.

Väljarna har rätt att veta, VEM man förväntas ge sitt, allt för stort förtroende och inflytande i nästa val.
Så här kommer det ett första inlägg som borde ge de flesta en god anledning att ta sig en funderare på, om man verkligen vill ge sitt mandat till några arga kattor som på mycket kort tid förvandlat en mysig kattglugg till en vanskött, stinkande kattlåda!

Inte nog med detta, det har även pinkats friskt i andras lådor.

Så här beskrivs arga katten Bill, kuppmakarnas ledare, av de lokala Liberala bloggande fyrbenta blondinerna ...

" ... moderaten, vår egna Trump, som alltid sätter Slussen först, överträffar sig själv i sitt svar. Han svarar på frågan om boende för äldre: Att moderaterna 'redan från årsskiftet vill införa vårt seniorkort med fria resor på bussen på Orust.'

Trots att matte ringt honom och frågat vilken linje som har övernattningsmöjligheter för årsrika och om hemtjänsten kommer att få följa med på den nattliga resan så har matte inte fått något svar."

Detta med att först, i bästa Trump-stil, gå på i ullstrumporna och då man möter motstånd så gör man sitt "Mus trick" (blir okontaktbar och hoppas att alla glömmer) , är något som blivit ett personligt varumärke.
Om denna svarta katt sätter något annat än sig själv först, så beror det bara på att det kan finnas en hacka att tjäna på det.

Att anmälaren har en grandios självbild har säkert inte undgått någon, men påståendet i sin JO-anmälan "att han är Orust enda aktiva politiker i opposition", är nog lite övermaga.

Fram tills dess jag lämnade mitt uppdrag i Kommunfullmäktige var jag den Moderat som författat flest motioner, interpellationer & enkla frågor under mandatperioden.

Det där med folkvald och representerar sina väljare (49 stycken) och ALLA innevånare på Orust är heller inte så välunderbyggt .. speciellt som han nu står i motsats till SAMTLIGA övriga Moderata toppkandidater och ingen längre vill ha med honom att göra.
OrustModeraternas toppnamn i senaste kommunalvalet för mandatperioden 2014-2018
Nu har alltså en JO anmälan författats av kuppmakarnas ledare, som uppenbarligen inte är van att smaka på sin egen medicin, som han brukar benämna "Hajpulver" ...
Men vem kan bättre berätta om detta än kuppmakaren arga katten Bill, själv, då han 20180205 08:00:46, ringde i sin desperata jakt på "Hajpulver" för att "få tyst på en annan före detta moderat", något han senare förnekat all kännedom om.


Vilka vill Du skall företräda Dig, Modiga personer som står för något, även i motvind eller sådana som snackar skit bakom din rygg och söker "Hajpulver", för att få tyst på Dig, när det passar?

Justitieombudsmannen granskar inte tryckfrihetsmål, vilket är fallet då något publicerats i pressen.

Uppenbarligen har inte anmälaren heller hört talas om arbetsmiljölagstiftningen, även om detta inte är första gången, så någon helgonstatus och allmänt fribrev från gällande regelverk lär inte anmälaren åtnjuta, annat än i sina egna ögon.
Men du kan själv bilda dig en uppfattning och läsa JO-anmälan, med bilagor nedan ...
Klicka på sidan1 för att läsa JO-anmälan i full storlek
Klicka på sidan2 för att läsa JO-anmälan i full storlek
Klicka på bilden för att läsa i full storlek
Klicka på bilden för att läsa i full storlek
Klicka på bilden för att läsa i full storlek
Glad midsommar på alla och envar, glöm inte att följa den spännande fortsättningen på tvåloperan "Kommunen och kattpartiet".