(M)amma Moderat

torsdag 9 november 2017

Sänk budgetutrymmet och öka uppgifterna, det skapar kreativitet i organisationen ...

Noterade att Orust kommun äntligen bytt "systemtänk" och nu anslutit sig till samma som Orustmoderat.se och gör en YouTube film av Kommunfullmäktige, något som kommer att spara många timmar av redigeringar och nattliga konverteringar så att det går att använda dessa sändningar i bloggen, tack för denna modernisering ...

Det var dags för behandling av min motion om, "Maten är inte bara näring, utan måltiden har också en social- och friskvårdande funktion", från 2016-10-10 ... i Kommunfullmäktige!
Här kan du läsa om den i ett tidigare inlägg från då den behandlades i kommunstyrelsen, "Hut går Hem, kanske vågade majoriteten inte längre gömma motionen i sin "byrålåda" .. "


Roligt att så många från den politiska majoriteten tycker att mitt förslag är bra, även om de inte riktigt fattat förslaget och vågar se de dynamiska effekterna ... Viss oreda uppstod när Kommunstyrelsens förslag att bifalla min motion vållade mycket vånda inom majoriteten ...
I omröstningen valde 19 ledamöter att rösta mot, 6 ledamöter valde att avstå för att bevara husfriden i majoriteten och 13 ledamöter från oppositionen röstade självklart för min motion.

Ett råd till Kommunfullmäktige: Sänk budgetutrymmet och öka uppgifterna, det skapar kreativitet i organisationen ...

Lyssnade även uppmärksamt på Kommunchefens föredragning av den nya förvaltningsorganisationen och är fortsatt nyfiken på fortsättningen och hur detta omsätts i praktiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar