(M)amma Moderat

måndag 9 oktober 2017

Sista akten i Orust egen motsvarighet till Franz Kafkas "Processen" har inletts

Under måndagskvällens gruppmöte har den sista akten i Orust egen motsvarighet till Franz Kafkas "Processen" inletts, men i motsats till originalet där medborgaren "Josef K jagas av skuld och skam, anklagad för outtalade brott av ett ständigt undflyende rättsväsen.", är det i transparenta Internetåldern inte längre möjligt, utan den oskyldigt anklagade slår tillbaka och det sjuka systemets representanter biter i gräset.

Den ansvarige är nu på fall. Eventuella medlöpare har lyckats bevara sin anonymitet ... men bara ännu så länge ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar