(M)amma Moderat

fredag 6 oktober 2017

Sanning är sanning och förbannad dikt är förbannad dikt & barnen får Svartepetter!

Vi kan alla läsa om att den fackliga tjänstemannaorganisationen för de icke Akademiskt utbildade lärarna i Lärarförbundet, rankat sina respektive olika kommunala arbetsgivare och att Orust kommun här ansetts vara näst bästa kommunala arbetsgivare, alltså en partsinlaga från en, av många fackliga organisationer.
Klicka på bilden för att läsa den fackliga organisationens partsinlaga!


Visst vore det trevligt OM detta var en sanning och inte en partsinlaga från en facklig organisation, som fått sina vildaste drömmar överträffade i senaste årens löneförhandlingar. Nu ligger ju inte en bra start i livet för våra unga och hoppet om en bättre framtid i skolan eller i bättre löner för lärare.
För om så vore fallet så hade ju fakta backat upp den positiva bild som Lärarförbundet ger.

Tyvärr så rimmar inte den glättiga bild som ges i den fackliga partsinlagan med de bistra fakta som vi i KS utskott för Lärande tagit del av i form av studieresultat för barnen från årskurs 6 till årskurs 9.

Nej den verklighet som vi har fått presenterad i utskottet är en helt annan en djupt oroande bild av hur mer än 50% av eleverna i en årskurs tillåts misslyckas i en eller flera viktiga ämnen.
Om det är någon som tvekar på vilka fakta som redovisas, så kommer dessa att presenteras både här och i kommunfullmäktige ...

Uppdatering 2017-10-07!
Här kommer en helt annan bild av "Sveriges näst bästa skolkommun", (enligt den fackliga TCO organisationen, Lärarförbundet). Hur kan man vara nöjd med att så många barn redan i årskurs åtta lämnar sin framtid bakom sig, ett oerhört svek mot både dem och de väljare som lagt sin tilltro på den i kommunen härskande politiska majoriteten.
Man kan stilla undra över hur det är i de andra 289 kommunerna?

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Uppdatering 2017-10-08!
Kanske inte så konstigt att man inte kan prestera när man inte är närvarande i skolan? Frågan är bara VARFÖR så många väljer att så ofta vara frånvarande ..?
Och VARFÖR några som är frånvarande riktigt mycket ändå levererar bättre än de närvarande, kan det vara understimulerade högpresterande elever?

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek

Klicka på tabellen för att läsa den i full storlek


Helt klart en partsinlaga som INTE handlar om barnens väl och ve utan om kortsiktiga fackliga intressen och en svag arbetsgivare som inte vågar vara just arbetsgivare.

Uppdatering 20171017, nu har även den fyrbenta blondinen (L), givit sitt stöd till detta inlägg:

"... det är något som inte stämmer. Här kommer resultatet för dom olika kriterierna som ingår i rankingen.
Resurser till undervisningen. Plats 17 av 290 kommuner
Utbildade lärare. Plats 48.
Lärartäthet. Plats 27
Friska lärare. Plats 49.
Lärarlöner. Plats 46.
Kommunen som avtalspart. Plats 46.
Andel barn i förskola. Plats 30.
Men de kriterier som gäller elevernas resultat är inte lika bra.
Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9. Plats 163 av 290 kommuner.
Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex. Plats 179.
Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9. Plats 103.
Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex. Plats 90.
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år. Plats 132.
Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier Plats 53.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar