(M)amma Moderat

måndag 30 oktober 2017

Hut går Hem, kanske vågade majoriteten inte längre gömma motionen i sin "byrålåda" ..

Hut går Hem, kanske vågade majoriteten inte längre gömma motionen i sin "byrålåda" utan vid onsdagens (25/10) Kommunstyrelsemöte på Kaprifolgården i Henån behandlades min motion om "Maten är inte bara näring, utan måltiden har också en social- och friskvårdande funktion", från 2016-10-10 ... det tog allt sin lilla tid, drygt ett (1) år ... hoppas bara att inte för många hunnit insjukna!

Klicka på motionen för att läsa den i full storlek


Nu hade i och för sig den kommunala förvaltningen eller den politiska majoriteten trivialiserat själva essensen i motionen till "Motion om matställen för äldre som mötesplatser"och helt missat den nya och epokgörande forskningen bakom:
"I FINGER-studien som letts av professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet visar att det går att förskjuta insjuknandet i demens med 5-10 år genom kost, fysiska och sociala aktiviteter med andra, tvåspråkighet visar sig ha en stor påverkan.

Enkelt uttryckt handlar det om att låta hjärnan ha roligt i kombination med fysisk aktivitet och goda kostvanor. Försenat insjuknande med 5 år skulle minska antalet drabbade med hälften under de kommande 50 åren. Vilket skulle få stor betydelse för individen, anhöriga och för samhällsekonomin.
Att öppna upp matsalar på skolor & äldreboenden till sociala nav där äldre kan äta och samtidigt umgås med andra. Kanske ta ett parti schack, dra en spader eller bara tjôta lite, motverkar ensamhet, håller äldre friskare längre, ger en samhällsekonomisk vinst" för att inte nämna vilket lidande man kan bespara äldre och anhöriga! 

Men OK, man får glädjas åt det lilla framsteget och att motionen faktiskt gick igenom, trotts att Kommunstyrelsens arbetsutskott gått på förvaltningens linje att "med hänvisning till att förslaget kräver tillkommande resurser inte för närvarande införa de föreslagna mötesplatserna", tala om att helt missuppfatta läget och försöka spara sig fattig! 

Men nu blev det inte kommunstyrelsens beslut, Nej. Efter en berömvärd insats från Liberalernas Veronica Almroth bifölls min motion .. kors i taket och TACK Veronica för din goda insats!
Klicka på KS protokollsutdrag för att läsa den i full storlek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar