(M)amma Moderat

söndag 3 september 2017

Det där med Vinst och Förlust verkar inte vara "Regeringen & Vänsterpartiets bästa gren"

I dagens Bohuslänings Webbupplaga kan man läsa om en träffad överenskommelse mellan Regeringen och deras stödparti Vänsterpartiet om att begränsa Vinsten för privata företag som levererar, så kallade välfärdstjänster på uppdrag av Stat-, Landsting eller Kommun och därmed är kollektivt finansierad av medborgarna via skatten.
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.Man kan kanske tycka att det låter bra, "Nu skall ingen kunna sko sig på medborgarnas bekostnad" ... eller?
Men då kanske man missar något väsentligt, för vad är då VINST?
Vad FÖRLUST är har vi hårt prövade skattebetalare i Orust Kommun lärt oss den hårda vägen genom ständiga och i grunden onödiga skattehöjningar.

Ja om den Offentligt finansierade beställaren av välfärdstjänster som vi redan betalt för, hade fungerat så som vi vanliga medborgare önskat, så hade vi ju fått "bästa möjliga tjänst", i "rätt tid", till "bästa pris", eller hur?

Så tricket är alltså att veta vad man får för pengen och när man får det?

Beprövad erfarenhet från sociala experiment som plan ekonomier i Sovjet, Nordkorea, Kina och nu senast Venezuela, visar att avsaknaden av konkurrens inte tjänar den enskilde medborgarens intressen. Priset blir högt, på tok för högt, kvalitén tveksam och leveransen osäker.

Men vad som är problematiskt, även med en "måttlig" vinstbegränsning är att det blir DU, den vanlige människan som blir förlorare, varför då undrar du säkert, det lät ju så bra? Jo, även med en "måttlig" vinstbegränsning så begränsar man även incitamenten att förbättra/förbilliga, då det ju inte lönar sig att leverera för bra tjänster, för billigt .. det räcker ju att vara "måttligt" bra, och DU betalar.

Du som varit med ett tag har säkert reflekterat över hur priser och prestanda för datorer och mobil telekommunikation utvecklats ... prestandan har fördubblats samtidigt som priset halverats ... samtidigt har prestanda och pris i det fasta telefonnätet hos den statliga monopolisten inte ändrats nämnvärt och nu är det bara en tidsfråga innan det gamla telenätet skrotas.

Om nu Regeringen och deras stödparti Vänsterpartiet, tror att verkligheten kommer att påverkas av deras förslag om vinstbegränsning på annat sätt att det begränsar konkurrensen och därmed ger lägre kvalité, sämre service till en högre kostnad för den som i slutändan tvingas betala, alltså DU.

Jag har i vart fall redan motionerat om införande av LOV, Lagen Om Valfrihet till nästa Kommunfullmäktige ... då det inte finns något utrymme för slöseri med andras pengar av förlegade ideologiska skäl ... varje krona räknas och kan någon ge mig den välfärdstjänst som jag efterfrågar i rätt tid, med rätt innehåll till rätt pris och tjäna en hacka på kuppen så vad är problemet? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar