(M)amma Moderat

måndag 4 september 2017

Då är kanske allt hopp ändå inte helt ute...

I fredagens upplaga av Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust kunde man läsa om ett av de bättre argumenten till, varför man exempelvis inte skall förirra sig med bil till Uddevalla centrum eller någon av tätorterna i vår södra grannkommun och försöka parkera...

Får vi nu bara ner skatten till rimliga nivåer och ett fungerande ledarskap, så kan Orust kanske ändå bli ett bra alternativ som boplats...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar