(M)amma Moderat

onsdag 12 april 2017

Fritt fall och ingen ratt då går ingen ombord utan fallskärm!

Det som göms i snö kommer fram i tö ... nu är det nog inte många som missat hur den härskande politiska majoriteten hårdnackat vägrat lyssna på bättre förstånd och hårdnackat framhärdat i sin vägran att styra Orust mot något annat än ren katastrof!

Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet
"40 miljoner dyrare än nödvändigt
Revisorerna har med en statistisk metod räknat på Orusts kostnader jämfört med en genomsnittlig kommun med samma förutsättningar och kommit fram till att socialtjänsten är 40 miljoner kronor dyrare – årligen – än vad man kunde förvänta sig. Detta kan jämföras med 2016 års överskott som var på 6,5 miljoner kronor. Problemet i budgeten är förvaltningsområde omsorg, som gick med ett underskott på 21,7 miljoner kronor.
Men om Orust hade skött verksamheterna ungefär lika bra som en genomsnittlig kommun, hade man enligt revisorerna inte haft dessa ekonomiska problem."

Ja det är ingen smickrande bild som PWC beskriver i sin rapport ... läs den här >

"Ingen vill söka tjänster
Vad beror då detta på? Revisorerna har identifierat ett antal problem som kommunen måste ta itu med. Ett problem delar Orust med många andra kommuner: svårigheten att rekrytera kvalificerade socialsekreterare. En enhet har haft en personalomsättning på 44 procent under 2016, en annan enhet har försökt rekrytera en arbetsledare sex gånger – utan resultat. Under tiden måste kommunen hyra in en konsult – en dyr lösning.
Det är slående hur flera enheter inom verksamheterna inte alls verkar styras politiskt, vare sig genom uppsatta mål, eller budgetbeslut. På särskilda boenden görs ingen bedömning av vårdtyngden utan "man har jobbat utifrån personalens tillgänglighet och anpassat verksamheten efter det". Budgeten för hemtjänsten är inte lagd efter bedömda behov av hemtjänst, "utan på den personal som är anställd". Man börjar alltså med att se hur många anställda man har, i stället för hur många som behöver hemtjänst."

Och så försöker kommunen desperat köpa sig en minst sagt tveksam utmärkelse som en av Sveriges bästa arbetsgivare ... Läs mer här >

Det var inte så länge sedan den kommunala revisionen kritiserade majoriteten ..
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar