(M)amma Moderat

lördag 14 januari 2017

När lögn blir sanning och sanning blir lögn!

Då har den desperata härskande politiska majoriteten spenderat skattebetalarnas pengar (drygt 25 000 kronor har det sagts mig) på en patetisk reklamfilm som är en kombination av Grevinnan & Betjänten och George Orwell:s 1984. Man missar helt att nämna att man gör vad man kan för att sätta demokratin ur spel, har ödelagt Orust kommuns ekonomi, konsekvent utövar ett destruktivt ickeledarskap som gör att så många mår dåligt, slutar eller sjukskriver sig.


Så här i halvtid så kan vi konstatera att vi i Orustalliansen adresserat alla utom fyra åtgärdspunkter som pekas ut i vår inriktningsbudget för 2016. Att den härskande majoriteten försökt men totalt misslyckats att kopiera vår idé om att skapa ett fönster för handlingsfrihet, genom att sälja kommunala fastigheter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar