(M)amma Moderat

tisdag 13 december 2016

Den som spar han har "elen kvar"!

Tänk att ett kommunägt energibolag kan vara så innovativt, måste vara den friska Jämtlandsluften, grattis! Vi är redan vana vid bostadsrätter, andelshus, poolbilar och andra resursdelningskoncept, men nu släpper Jämtkraft "andelsdamm", som kan bli början på ett mycket spännande sätt att hyra ut energilagring.  Men allt hänger på att det bara kommer att kosta en försvinnande lite del av värdet på en producerad kilowattimme till en kallare dag på vintern (kanske så lite som några öre), annars lönar det sig inte att spara. I dagens nummer av, Dagens Industri, kan vi läsa följande artikel:

Klicka på bilden för att läsa DI:s artikel i sin helhet
I artikeln skriver man mycket som är högintressant för oss mikroproducenter av solel:

Energilagring spås en ljus framtid. Och nu tror sig energibolaget Jämtkraft ha hittat en nyskapande lösning på det snabbt ökande behovet av att lagra överskottsel från solpaneler.
Innovationen påstås utklassa batteriväggar från Tesla och andra tillverkare.

Energilagring ses av många som en av de hetaste och mest lovande framtidsteknikerna inom energibranschen. Och det fick stor uppmärksamhet när amerikanska Tesla med entreprenören Elon Musk sa sig vilja revolutionera elmarknaden med hjälp av batterier för hemmabruk för att lagra överflödig solel.

Men nu kontrar det kommunägda energibolaget Jämtkraft med huvudkontor i Östersund.

”Bakgrunden är att vi ser att solcellerna är på väg att få sitt genombrott även i Sverige och då skapar helt nya behov”, säger Arne Jansson, ansvarig för affärsutveckling på Jämtkraft.

”Mikroproducenter, främst villaägare som sätter upp solpaneler, får ofta överskott på el och som det nu börjar komma batterier för att hantera. Men de är både dyra och löser inte de viktigaste behoven. Exempelvis kan batterierna än så länge inte lösa problemet med att solcellsägare producerar mest el på sommaren och använder mest el på vintern.”

Bolagets lösning är en ny tjänst som bygger på att lagra elen i vattenkraftsdammarna.

Upplägget innebär att bolaget förbinder sig att ta emot överskottsel från kunder med solpaneler, exempelvis soliga sommardagar. Elen går sedan in i det nordiska elnätet och gör att man inte behöver tappa ut lika mycket vatten ur kraftverkens dammar för att förse marknaden med el. På vinterhalvåret kan kunderna få tillbaka sina sparade kilowattimmar utan extra kostnad.

”Lösningen kostar 20 kronor per månad. Det kan jämföras med mellan 50 000–100 000 kronor som en batteribank för en villa kan kosta och då kan batterierna bara jämna ut skillnader i förbrukning på dygnsnivå”, säger Arne Jansson.

”Vattenkraften fungerar redan som ett gigantiskt batteri på systemnivå för Sverige. Nu blir vi först med en lösning för att enskilda hushåll med överskottsel kan dra nytta av den här unika egenskapen.”

Den nya tjänsten lanseras inom kort och bolaget har höga förväntningar.

”Trenden är tydlig och allt fler elkonsumenter blir sina egna elproducenter. Och för att vara relevanta och överleva måste vi energibolag därför vara innovativa och här vill vi ta en ledarroll”, säger Arne Jansson.

Skall som sagt bli mycket spännande att följa utvecklingen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar