(M)amma Moderat

lördag 26 november 2016

Orust kommun på ett sluttande plan ... 1-90 grader?

På senaste kommunstyrelsemötet den 23 november 2016 var ett av den härskande majoritetens huvudnummer chockhöjningen av arrenden för sjöbodar och bryggor. Man hade redan försökt med all knep och finter i boken ... inklusive sena kvällsmöten där Vi (det vill säga den politiska oppositionen) var inbjuden för att höra varför denna chockhöjning var rätt och riktig, men nu verkade som om man ens själva trodde på sin medicin ...

För den oinvigde kan det vara på sin plats med en liten förklaring, en liten Faktaruta:
Orust härskande majoritet har valt en väg för att försöka finansiera sin exempellösa överkonsumtion och dåliga ekonomiska hushållning genom att höja kommunalskatten med hutlösa 90 öre och därmed bli en av Sveriges tre sämsta kommuner att bo i med högsta skatt i Sverige. Men där stoppar det inte, man vill även höja snart nog varje kommunal avgift (exempelvis alla bygg- och miljö avgifter) till rent löjliga nivåer .... 
Och nu senast även chockhöja arrendet för den som arranderar kommunal mark under sin sjöbod/brygga (vad kan man kalla det när man höjer avgiften från 50-680 kr/kvadratmeter och år?)

Egentligen så lägger jag inga värderingar på faktat där markägaren, Orust Kommun anser att det föreligger ett visst marknadsvärde på den aktuella markbiten, utan bara hur man hanterat sin relation till alla de Arrendatorer som i ett dråpslag får se sig utlämnade till en desperat politisk majoritet som inte klarat att sköta sin ekonomi utan panikartat behöver fylla ett hål i sin budget på 6 miljoner kronor.

Dessutom så finns det många tveksamheter:
Den första, under KS mötet presenterades "handlingar på bordet", som tydligt visade att den härskande majoriteten var långt ifrån enighet i frågan .... och redan tappat allt förtroende för sitt eget förslag och nu förordade ett helt annat innehåll som inte ens motsvarar den budgetpost som man satsat hela sin trovärdighet på ...

Den andra, är en sådan höjning (avsett om man beaktar det ursprungliga, på 1360%, eller den reviderade varianten på "endast" 50-180 kronor/kvadratmeter och år, alltså 360%. Hur skulle du själv reagera om din hyresvärd ville höja din hyra med 360% i år?
Många initierade personer, däribland många av oss i Oppositionen, ifrågasätter om detta är lämpligt om man vill vara en bra kommun att bo i och vad som är långt värre, lagligt ..?


I lördagens bohusläning finns följande insändare att läsa:
Klicka på bilden för att läsa insändaren i sin helhet.
I insändaren ger en engagerad Orustbo sin syn på vad den härskande majoriteten håller på med .. bland annat så säger han :

"Majoriteten på Orust kommer med den ena paniklösningen efter den andra. De stora partierna som nu ingår i majoriteten har inte infriat några av sina vallöften ännu. Det senaste förslaget om att höja arrendeavgiften för marken under sjöbodarna är ogenomtänkt och naivt.

Som markägare har kommunen inte gjort någonting för att förbättra eller förhöja värdet på den marken. Det är sjöbodsägarna som har skapat attraktiviteten genom att bygga och sedan underhålla sjöbodarna. Skulle det vara obebyggd mark så är värdet på mark som inte är jordbruk, industri eller boende knappast värd mer än fem kronor per kvadratmeter. Med nuvarande strandskyddsregler lär det heller inte gå att sälja några stenhällar eller en vattenyta.

Nu när brofrågan är aktuell så kan Vägverket upplysa om att den kommunal mark som behöver inlösas eller göras vägreservat utav kommer att betalas/ersättas med omkring det värdet. Att höja arrendet bara för att kommunen behöver mer pengar är inte ett skäl som Arrendenämnden kommer att acceptera."


Så frågan är, kommer vi inom kort att ha ännu en skandalös affär där den härskande majoriteten tvingas se sin budget rasa och ansvarsfriheten ifrågasättas åter igen (eller åtminstone en del av den) då vi förstår att allt fler representanter inte längre vill tiga och lida?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar