(M)amma Moderat

fredag 11 november 2016

En Ö där politiska ledningen älskar hus och hatar människor?!

Alla Ni som följer med i vad som händer här på Sveriges tredje största Ö (då undantaget landmassor som har avskiljts från resten av fastlandet med ett dike, för annars vore ju hela Sverige söder om Göta kanal en Ö), har nog noterat den stora bristen på pengar, mod och dådkraft hos den politiska ledningen.

På senaste kommunfullmäktige, den 10 november 2016 hade vi Moderater det stora oskicket att lämna in en Motion som inte handlade om hus, vidlyftiga byggplaner eller en kraschad ekonomi ... nej vi dristade oss till att lyfta upp en fråga som berör många vanliga människor, ja faktiskt ALLA, förr eller senare. För den som inte vet det så har Orust en mycket hög andel dementa äldre som är väldigt dyra för den kommunala ekonomin, för att inte nämna tragedin för den enskilde och anhöriga.

Klicka på motionen för att läsa den i full storlek.
Men nu hade vi även varit ofina nog att även vilja skapa debatt i Kommunfullmäktige där även andra än undertecknad skulle få chansen att uttrycka sin uppfattning, om detta i högsta grad allmängiltiga ämne. Vi ville dela med oss till både meningsfränder och meningsmotståndare en möjlighet att föra ett öppet samtal så att även de, för sina väljare, fick en möjlighet att förklara vart de står i frågan.

Klicka på interpellationen för att läsa den i full storlek.
Självklart trodde jag att en politisk regim, som deklarerat att de vill se "öppenhet & transparens" och dessutom ständigt förlorar brottningsmatchen mot god ekonomisk hushållning skulle uppskatta lite intelligenta inspel från de som håller sig ajour med den senaste forskningen .... så jag lämnade in denna Interpellation för att få till en debatt med andra förtroendevalda i Kommunfullmäktige.

Klicka på e-postmeddelandet för att läsa den i full storlek.


Men där hade jag helt fel. Den härskande politiska majoriteten var helt ointresserad av de äldre medborgarnas väl och ve. De tyckte att en debatt om den senaste kunskapen om hur man kan hålla sig frisk i kropp och hjärna, även högt upp i åldrarna var både ointressant och oönskad. Redan dagen efter fick jag ett meddelande om att kommunfullmäktiges presidium beslutat att ändra min Interpellation till en Enkel fråga, vilket innebär en enda stor skillnad, INGEN annan än frågeställaren och den som frågan är ställd till får tala = Ingen debatt. Försökte redan tidigt få ett svar på frågan, hur Interpellationen handlagts, men det ville inte den härskande majoriteten .. kan det bero på att pressen fortfarande satt och lyssnade?Då den härskande politiska regimen på Orust redan kallat in "Kommunallags oraklet" för att medla i konflikten mellan "Kommunstyrelsens hårda kärna" och den kommunala revisionen (de som skall hålla koll på att de som driver kommunen sköter sig och tillvaratar medborgarnas intressen) så ringde jag upp detta "Kommunallags orakel" för att få hans tolkning av rättsläget och dröm om min förvåning när han inte kunde svara där och då, utan behövde grotta i förarbeten till Kommunallagen. Så småningom så fick jag svaret från Axel Danielsson Konsult AB ...
Klicka på e-postmeddelandet från "Kommunallags oraklet" för att läsa det i full storlek.
Vad Axel Danielsson säger är att "det är fullmäktige som beslutar, vilket i praktiken innebär att om fullmäktige väljer att besluta avslå en interpellation så är det självfallet upp till ledamoten att själv avgöra om vederbörande ska återkomma eller inte återkomma med t.ex. en fråga".

Det går INTE att ändra en Interpellation till en Enkel fråga! Kommunfullmäktiges presidium har brutit mot Kommunallagen å det grövsta. Men vad som är mycket värre, den politiska majoriteten har visat sitt rätta ansikte ... man är beredd att offra ALLT, sanning, heder och äldre medborgare bara man kan behålla illusionen om att man är kompetent att inneha makten och har "koll".

Här kan man ju välja två vägar, tvinga Kommunfullmäktige att fatta ett beslut och överklaga/laglighetspröva detta beslut i Förvaltningsrätten eller agera på annat sätt. I praktiken så är detta inte en speciellt konstruktiv metod, bättre då att medborgarna själva får genomskåda vad som pågår.Vänta vad är det kanslichefen teaterviskar i kommunfullmäktiges ordförandes öra ..."- Skall du ta det med att vi har bestämt oss för att vara lite hårdare generellt med det här med Enkel fråga"? Då var det alltså som vi misstänkte, den politiska majoriteten har tröttnat på att ständigt förlora debatterna och vill inte längre framstå i dålig dager, så man väljer att tillgripa de medel man har för att eliminera all opposition.Uppenbarligen anser inte den härskande majoriteten att äldre medborgare, deras hälsa och välbefinnande som kan både ge dem och deras anhöriga ytterligare fem (5) - tio (10) år med bättre livskvalité och stora besparingar för den kommunala ekonomin "är en viktig fråga" av allmänt intresse.

Lyckligtvis delar inte lokalpressen (och de vanliga människor som kommenterade hur KF agerade) den uppfattningen. Exempelvis så kan vi se fram emot en uppföljning av vår motion i lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, då den ansågs var månadens höjdpunkt, enligt lokalpressen på KF-mötet...

Vi bor alltså på en plats där den härskande politiska ledningen ÄLSKAR avlopp, avgifter, byråkrati (som inte leder någonstans) och fastigheter (bara det inte handlar om att underhålla dessa) men ratar människor, ledsamt.

Man får helt enkelt anpassa sig till den nattsvarta politiska diktatur som kommer att råda på Orust under ytterligare två år och hoppas att den inte kommer att skada medborgarna allt för mycket.
Låt oss hoppas att väljarna inser och straffar de som låtit sig bli denna destruktiva diktaturs lydiga redskap och om så inte blir fallet .. ja då får udda var jämnt och nya politiska viljor förpassar dessa föråldrade spillror till historien. Tyvärr är det precis denna typ av maktmissbruks som kommer att ge oss våran alldeles egen "Donald Trump" ... någon som helt ologiskt, får äran av att riva ett system som överlevt sig själv och förlorat legitimiteten hos vanliga människor ... Gud hjälpe oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar