(M)amma Moderat

fredag 14 oktober 2016

Bara toppen på ett isberg av ekonomisk kaos!

På senaste kommunfullmäktige den trettonde oktober hade jag oskicket att utnyttja min rätt och skyldighet som politiker att ifrågasätta hur den härskande regimen på Orust hanterar människornas pengar och intressen. Jag hade dristat mig till att ställa en högst angelägen fråga i en interpellation: "Finns det ett formellt eller informellt beslut att riva eller försälja hela eller delar av Gamla Ängåsskola?"
Frågan var ställd till både Kerstin Gadde(S) kommunstyrelsens ordförande som ansvarig för de mer strategiska och övergripande och Lars Larsson(C) som ordförande för utskottet för samhällsutveckling och det lite mer omedelbara perspektivet.
Klicka på bilden för att läsa interpellationen i full storlek
Du som aktivt följer kommunalpolitiken på Orust kommer strax att dra på smilbanden då du kommer att känna igen de självsäkra och klämkäcka uttalandena som följs av ....... ingenting ..
Men nu är ju denna blogg inte primärt till för de insatta utan vanligt folk så vi tar det från början.Många i lokalen var nog chockade över de bilder av förfall som möter den som kommer till Orust med färjan till Svanesund .... och visst tog det skruv i debatten,

Ordförande i utskottet för samhällsutveckling kastade sig i desperation över till den andra talarstolen för att leta fram kommunens hemsida för synpunkter och klagomål :


Klicka för att komma till kundtjänstsidan
Det var många som ville vara med och debattera de ruskiga bilderna av förfall som presenterats under Interpellationen.Anders Arnell(M) vice ordförande i utskottet för samhällsutveckling, spekulerar i varför en vettig förvaltning av denna mycket centralt belägna fastighet mitt i ett växande samhälle gått i baklås.Ingen av debattörerna kunde riktigt frigöra sig eller bortförklara ...


även om några faktiskt försökte ....


Kerstin Gadde(S) Kommunstyrelsens ordförande pratar om rivning av hela eller delar av Ängås gamla skola, så som om det åtminstone finns en tydlig intention i frågan. Hon verkar på allvar tro att den exempellösa skattehöjningen kommer att ge mer och inte mindre pengar i kommunens kassa.Mats Överfjord(M) Vidhåller att det är farligt om 2 meter långa gedigna kopparplåtar flyger med vinden från 6 - 7 meters höjd ner på personer, (företrädes vis barn), bilar, etc.Sirko Witte(S) Förordar uppenbart en reaktiv och händelsestyrd verksamhet framför en planerad och resurseffektiv, för att säkerställa att värdet på medborgarnas investeringar bevaras. Du kan väl inte på fullaste allvar mena att Ni inom samhällsbyggnad tycker att "brandkårsutryckningar" till akuta problem som någon allmänhet lyckats hitta är den bästa metod som Er organisation lyckats identifiera?
Om så är fallet så är detta allvarligt och tyder på en omogen organisation, som har en lång väg att gå ... med allt vad det nu betyder för möjligheten att verka kostnadseffektivt!
I den omogna organisationen:
  • reder man inte ut orsaken till avvikelser 
  • skyller man på olyckliga omständigheter (eller att allmänheten inte sagt till)
  • pekas syndabockar ut 
  • sopas problem under mattan
  • används inte avvikelser för att lära 
  • tänker man inte efter före.


Känns det igen? Skulle tro det!Lars Larsson(C) känner en obehaglig fastighetsunderhållsstress ... och även han verkar tro att den exempellösa och utvecklingsfientliga skattehöjningen på 90 öre kommer att ge mer och inte mindre pengar i den kommunala kassan. Lars Larsson(C) berättar att sex (6) miljoner kronor lagts på fastighetsunderhåll från år 2015 till dags dato, intressant betyder det att vi lagt tre (3) miljoner kronor per år under två år eller att vi har lagt sex (6) miljoner kronor under år 2016?

Då jag vet att vi lagt så mycket mer på fastigheter än sex (6) miljoner kronor, så undrar jag om det är så att det som inte kunnat bokföras som en investering och därmed lånefinansieras mer eller mindre "ramlat ut" på detta fastighetsunderhållskontot? Hur mycket har Ni budgeterat på fastighetsunderhåll under år 2015 respektive år 2016?Kerstin Gadde(S) Kommunstyrelsens ordförande, känner av trycket från Orust Alliansen. Helt rätt, när man blöder från en pulsåder gäller det att prioritera rätt och snabbt stoppa flödet, annars blir det för sent, gäller både inom medicin och ekonomi.

Lars Larsson(C), du vill väl ändå inte ha en reaktiv och händelsestyrd verksamhet framför en planerad och resurseffektiv, för att säkerställa att värdet på medborgarnas investeringar bevaras?
Du kan väl inte på fullaste allvar mena att Ni inom samhällsbyggnad tror att "brandkårsutryckningar" är ett tecken på handlingskraft? Men hur gick det sedan .. läs den spännande fortsättningen här

Sirko Witte(S) gör ett klassiskt försök, "det är ju inte bra nu men det var ju mycket värre förr".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar