(M)amma Moderat

måndag 18 juli 2016

Släpp in privata aktörer att konkurrera inom alla områden, NU!

Bra boenden för alla åldrar och livsfaser behövs på Orust om vi skall bli en attraktiv ort att bosätta sig eller bo kvar i. Och skall vi bli riktigt lyckosamma behövs många olika leverantörer, boendeformer, vårdgivare och utförare som kan leverera de välfärdstjänster som vill ha, till priset som människorna är beredda att betala.
Klicka på artikeln för att läsa den i sin helhet!
Behovet av BRA boende för alla åldrar och livsfaser på Orust är inte en stridsfråga mellan oss i opposition och härskande majoritet, speciellt inte i utskottet för Omsorg. Däremot kan svaret på frågan om HUR vi åstadkommer detta på ett i längden ekonomiskt hållbart sätt vara lite olika.

Det är helt avgörande för Orust framtid att vi lyckas släppa in privata aktörer både inom fastighets sektorn men framförallt inom välfärdstjänstesektorn om vi i framtiden skall kunna leverera välfärd som samhället har råd med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar