(M)amma Moderat

fredag 17 juni 2016

The day after tomorrow!

Fortsättning på inlägget Sista man släcker ljuset!<klicka här för att läsa det>

Orust politiska "ickeledning" har sedan ett längre tag präglats av ständigt uppdykande tagelkoftor, som man bara måste ta på sig ... man drabbas hela tiden av än den ena än den andra omständigheten som tvingar fram ett förhastat och dåligt underbyggt beslut som inte sällan förvärrar situationen, man skulle kunna likna det vid att så fort man ser en liten gnista så häller man på bensin, öppnar fönstret och fläktar vilt ... sedan är man förvånad över att den lilla gnistan utvecklas till en farlig brandhärd.

Ansvarstagande är inte modernt bland dagens politiker, men OM det nu skulle visa sig att man återigen häller bensin på och tillför mängder av syre till den veritabla skogsbrand som Orust kommunala ekonomi skulle kunna liknas vid, vilket personligt ansvar tar då de ansvariga politikerna?
Min egen uppfostran säger att man är försiktig med saker/resurser och speciellt försiktig är man när man hanterar andra människors egendom, vilket även gäller andra människors pengar(=skattepengar).

Låt oss för ett ögonblick återvända till det extremt oroande scenario som ligger framför oss:
den politiska ledningen har så vitt det går att tolka, inte haft förmåga att prioritera, styra och därmed anpassa förvaltningen till nödvändiga omvärldsfaktorer. Man har alltså valt att (i princip) gå på förvaltningens önskelista och därmed tillföra 46 nya miljoner kronor för 2017.

Om man nu slutligen genomför denna huvudlösa politik och omvärlden reagerar på det mest naturliga sätt, d.v.s. vänder denna extremt överbeskattade kommunen ryggen, så kommer helt plötsligt utgångsläget att bli så mycket sämre ... men enligt förvaltningens bild så ser utgångsläget för år 2018 så här ... och då krävs ytterligare 68 nya miljoner kronor ...
Om nu samma härskande majoritet fortfarande sitter vid makten (vilket vi innerligt inte får hoppas), så kommer man självklart inte att kunna göra det man redan kapitalt misslyckats med, d.v.s. prioritera och styra ... så då kan vi se fram emot att utöver de 46 nya miljoner kronor (minst) som man redan försökt tillföra den kommunala verksamheten, men naturligtvis misslyckats, så kan vi addera minst 68 miljoner ytterligare (=114 miljoner kronor). Denna gång så har Orust inte mer än 14 - 14 500 innevånare (de flesta med liten eller obefintlig betalningsförmåga).
Om nu samma härskande majoritet fortfarande sitter vid makten fram till valet 2018 (vilket vi innerligt inte får hoppas), så kommer man självklart inte att kunna göra det man redan kapitalt misslyckats med, d.v.s. prioritera och styra ... så då kan vi se fram emot att utöver de redan förlorade 114 miljoner kronorna se behovet av 90 nya miljoner kronor (minst). Sannolikt har situationen förvärrats av en extremt försämrad kreditvärdighet och befolkningsflykt av de mest produktiva människorna. Denna gång så har Orust inte mer än 12 - 13 500 innevånare (de flesta med obefintlig betalningsförmåga). Vi har i detta läget adderat 46+68+90 (=204 miljoner) till en kommunal verksamhet som i alla avseenden tappat kontakten med de medborgare som förväntas betala kalaset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar