(M)amma Moderat

torsdag 16 juni 2016

Siste man släcker ljuset!

På kommunens budgetdagar den 4-5 april 2016 presenterades utgångsläget för budget år 2017 i tre olika nivåer som fritt kan beskrivas som En med besparingar i den kommunala verksamheten, En med oförändrad verksamhet samt en "Önskelista". Ingen av alternativen hade en positiv soliditet eller speciellt hög självfinansieringsgrad av investeringar. Alltså kommunen lånar och lever över sina tillgångar, har en svag långsiktig betalningsförmåga och fortsätter alltjämt att låna 72 kronor av varje investerad 100-lapp.

När nu Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade majoritetens budgetförslag för år 2017 så kan man läsa att resultatet uppgår till 32,3 miljoner eller 3,9%, alltså misstänkt likt alternativet "förvaltningens önskelista" ovan, kommunens förvaltning kostar 46 miljoner mer än år 2016. Man kan vidare notera att budgeten förutsätter "vissa höjningar av taxor och avgifter" och en svindlande höjning av en redan på tok för hög kommunalskatt med 90 öre till 23,61 kronor per intjänad 100-lapp.

Med en inkomstskatt, redan på mycket låga löner, som ligger 3,77 procentenheter (18,72%) HÖGRE än andra pendlingskommuner runt Göteborg, Hur tänker sig den härskande regimen på Orust att man skall kunna locka ett (1) enda nytt företag eller innevånare att etablera sig här? (Se anmärkning nedan om jämförelsekommun)

Vilka konkreta argument skulle motivera att betala 18,72% högre skatt?
Skulle den service som erbjuds genom Orust kommuns försorg vara nästan 20% bättre än jämförelsekommunen?
Skulle de kommunala avgifterna vara lägre än jämförelsekommunens?
Skulle det "kommunala krånglet" vara så mycket mindre än i jämförelsekommunen?
Skulle inte tro det och  .... nej visst ja man skulle ju även "höja vissa taxor och avgifter"?
Anm. Jämförelse kommunalskatt+begravningsavgift 2017
Orust : 23,61 + 0,3 = 23,91 kronor/100-lapp
Partille: 19,96 + 0,18 = 20,14 kronor/100-lapp

Den härskande politiska majoriteten har uppenbart haft så svårt att komma överens och ställa krav på omfattande besparingar, som man nu istället kommer att bli tvingad till under 2017, när det visar sig att den kommunala ekonomin ändå inte går ihop sig, för det kommer den inte att göra när befolkningen lämnar, företrädesvis INNAN den 1 november 2016 (om man vill ha sänkt skatt 2017). Vad gör man när skatteintäkterna blir lägre istället för högre, kommunens kreditvärdighet och förtroende är förbrukat?
Klicka här om du själv vill gå in och räkna på vad en flytt från Orust kan ge i plånboken!  

Här kommer ett råd i all välmening: Lägg ner ALLA "bra och ha projekt & verksamheter",
det finns ingen anledning att jobba med inflyttning och andra framtidsfrågor,
det finns ingen anledning att jobba med utbyggnad av fibernätverk, vägar, företagsetableringar och bostadsbyggande.
.... nu gäller det att det finns några tappra få kvar (eller åtminstone några som vill pendla in) för att sköta om de gamla som blir kvar .... OM inte en politisk majoritet kan ta sig samman och tänka om.

Klicka på bilden för att läsa i full storlek.


Klicka på bilden för att läsa i full storlek.
Låt oss för ett ögonblick se oss om i Kommunsverige, Munkedal-, Vindeln- och Vännäs kommun har idag landets högsta kommunalskatt med 23,65 kronor per intjänad 100-lapp. Vindeln och Vännäs är två inlandskommuner i Västerbottens län med dryga 5300 respektive 8600 innevånare alltså tillsamman mindre än Orust. Då nu landstingsskatten i Västerbotten "bara" är 10,8 kronor per/100-lapp stannar den totala inkomstskatten på 34,45 kronor i dessa båda glesbygdskommuner.
Munkedals kommun ligger som bekant i samma "dyrlän" som Orust och i Västra Götalands Län är landstingsskatten hela 11,48 kronor/100-lapp, vilket ger Munkedalsborna en total inkomstskatt på hela 35,11 kronor/100-lapp, alltså bara två (2) öre högre än den föreslagna skatten på Orust år 2017. Observera att de verkliga siffrorna är högre än i de olika exemplen, då begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift EJ ingår. För år 2016 är begravningsavgiften :
Orust 0,3 kronor/100-lapp
Vindeln 0,57 kronor/100-lapp
Vännäs 0,39 kronor/100-lapp
Munkedal 0,45 kronor/100-lapp.

Men nu är det väl inte norrländska inlandskommuner och brukskommuner som borde vara målbilden för Orust? Om vi istället tittar på två andra pendlingskommuner Partille öster om Göteborg, där det räcker med 19,96 kronor/100-lapp för att få den kommunala verksamheten att gå runt. Tittar vi på begravningsavgiften så räcker det med 0,18 kronor/100-lapp för att den verksamheten skall gå runt i Partille.
Men om man verkligen vill hitta kommunalskattens smultronställen så får man bege sig till Skåne Län, där det är ganska lätt att hitta prisvärda alternativ. Det finns även fyra alternativ i Stockholms Län om man tycker att cirka 17 kronor/100-lapp kan räcka, med en avskräckande hög landstingsskatt på hela 12,08 kronor/100-lapp, trängselskatter, skyhöga boendekostnader, mm så kan det vara klokt att hålla sig därifrån.

Låt oss därför jämföra med en annan kustkommun, Vellinge där 18,50 kronor/100-lapp räcker för att klara kommunens åtaganden. Med Skånes låga landstingsskatt på 10,69 kronor/100-lapp och en begravningsavgift på 0,13 - 0,25 kronor/100-lapp, beroende på församling, blir Vellinge en favorit med en total på 29,19 (eller 29,32 kronor/100-lapp "all inclusive").
Men det går att hitta andra bra alternativ i vår närhet, om man fortfarande vill bo på en ö i västerhavet, ta sig till Göteborg på 20-25 minuter kan Öckerö med sina 20,76 kronor/100-lapp vara ett alternativ, det är heller inte dyrt att bli begravd, bara 0,18 kronor/100-lapp.

För Orust gäller: 23,61+11,48+0,3= 35,39
För Öckerö gäller: 20,76+11,48+0,18=32,42 (Se anmärkning nedan).
En upprörande skillnad på nästan 3 procentenheter (eller 9,16%) på inkomster upp till 430 200(35 850 kronor/månad) och när sedan den statliga inkomstskatten på 20% sätter in från 35 851 kronor/månad och värnskatten på 5% från 52 150 kronor/månad når vi marginalskatter på svindlande 60,39%.

Anm. Kammarkollegiet kommer att harmonisera begravningsavgiften i hela landet från 2017, så vi kan inskränka oss till att jämföra endast summan av kommunal och landstingsskatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar