(M)amma Moderat

torsdag 30 juni 2016

Orust Oroande Ekonomi i en Orolig Omvärld

Ännu en del i följetongen Om Orust Oroande Ekonomi

Här kan du läsa tidigare inlägg:
Klassiska sagor i ny tappning, "Spara inte utan Slösa", från den 27 juni 2016 ...
"The day after tomorrow" från den 17 juni 2016 ...
Siste man släcker ljuset! från den 16 juni 2016 ...

Tidningen Bohusläningen rapporterar från onsdagens Kommunstyrelsesammanträde på Orust, hur den härskande majoriteten, Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Folkviljan, Vänsterpartiet och Orustpartiet, vill höja skatten med 90 öre 2017. De pengar man hoppas får in skall användas till att skapa ett överskott på 32,3 miljoner, just det inte till kommunens kärnverksamheter utan bara till att det skall se ut som om kommunens finanser går med vinst 2017!
Nej alla kommunens kärnverksamheter får istället ett sparbeting på 1,7 procent, ja då menar jag alla utom ledning och stab.

Tidningen Bohusläningen skriver "- I den redovisning som politikerna fick innan behandlingen av ärendet framgick det också att det ska investeras för 160 miljoner per år under planperioden som sträcker sig fram till 2019. Under de här åren ska ytterligare 285 miljoner lånas upp.
I nuläget finns inget alternativt förslag till budget från oppositionspartierna.

– Vi fick information om förslaget att höja skatten innan arbetsutskottets möte och vi har inte hunnit ta fram något eget förslag till budget ännu, säger Veronica Almroth (L). Men vi är upprörda över förslaget att höja skatten. Om detta går igenom får Orust en av de högsta skattesatserna i Sverige.

– Det som oroar mig är att den här höjningen innebär att många väljer att flytta från Orust, säger Mats Överfjord (M).

Kommunstyrelsen antog förslaget till budget som ska behandlas av fullmäktige på Orust den åttonde augusti. Liberalerna och Moderater deltog inte i beslutet utan kommer med ett eget förslag i fullmäktige."
I tidningen Bohusläningens ledare den 29 juni skriver Karl af Geijerstam under rubriken Ökad skatt och ökad skuld, "- Idag sammanträder kommunstyrelsen på Orust för att bland annat diskutera nästa års budget och det förslag om skattehöjning på 90 öre som den styrande koalitionen har föreslagit. I dag har Orust en skattesats på 22,71 kronor. En höjning till 23,61 kronor som föreslås, leder till att man går om kommuner som Arjeplog, Pajala och Nordmaling i skattetryck". Geijerstam fortsätter,
"- Men mer utgifter är att vänta. De närmaste åren ska man bygga vatten och avlopp i Kungsviken, skydda Henån från översvämningar, bygga om kommunhuset och köpa in fordon till räddningstjänsten och mycket mer.
Kommunens låneskuld kommer att öka från 710 miljoner kronor vid senaste årsskiftet till drygt en miljard kronor år 2019. De finansiella kostnaderna kommer att öka från 11,7 miljoner kronor per år till 21,6 miljoner per år.
Om tre år kommer skattebetalarna alltså att betala omkring tio miljoner kronor mer i räntor årligen.
Detta ska jämföras med Lysekils låneskuld på 117 miljoner och Munkedals skuld som beräknas till 234 miljoner i nästa års budget."
Avslutningsvis konstaterar han klokt, "- Lever man på lånade pengar lever man på lånad tid. Den tiden måste användas för att vända utvecklingen, för i längden är det inte hållbart." 
Något som vi i OrustAlliansen hävdade redan i början av 2015 då vi utformade vårt förslag till "turn-around-budget 2016". Sist i detta inlägg kan du läsa OrustAlliansens turn-around-budget för 2016,
Ord och inga visor, men naturligtvis ville inte den härskande majoriteten lyssna på våra kloka råd.

Klicka på bilden/bilderna för att läsa OrustAlliansens inriktningsbudget 2016


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar