(M)amma Moderat

fredag 24 juni 2016

Kommunerna gör klokt i att vara rädd om den hand som föder dem!

Svenskt Näringsliv ställde den enkla frågan "-Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?”, till företagare i de Svenska kommunerna. Svaret blev minst sagt nedslående:
Klicka på bilden för att läsa på Svenskt Näringslivs webbplats
Svarsalternativ
Sverigesnitt
Orust
Tjörn
Öckerö
Partille
Aldrig haft behov av att lämna klagomål
24,5
18,18
18,37
20,69
39,74
Ja, flera gånger
9,95
20,2
9,18
8,05
3,85
Ja, någon gång
20,47
11,11
28,57
18.39
16,67
Nej, aldrig
36,47
33,33
35,71
47,13
25,64
Vet ej
8,61
17,17
8,16
5,75
14,1

Det är bara en (1) av tre (3) företagare på Orust som känner sig trygg med att säga sitt hjärtas mening när det kommer till att framföra klagomål på kommunen.

En (1) av tre (3) företagare på Orust har vid ett eller flera tillfällen skrämts till tystnad och inte framföra sina klagomål av rädsla för repressalier och hela drygt en (1) av fem (5) företagare har drabbats av detta ett flertal gånger.

En (1) av sex (6) företagare på Orust har ännu inte haft behov av att lämna klagomål på kommunen men anledningen därtill framgår inte, kanske har de ännu inte haft med kommunen att göra i någon omfattning?! Hade varit intressant med en fördjupad undersökning i vilken omfattning, frekvens och typ av kontakter med kommunen som föranleder respektive utfall.

Men hela en (1) en av sex (6) företagare vill/vågar inte ens svara på den i sig slutna frågan (ja/nej-frågan), "-Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?”.

Som Moderat och folkvald fritidspolitiker är det självklart att människorna, skall både våga och vilja säga till när de upplever något som inte är bra. Detta är helt nödvändigt för att lokalsamhället långsiktigt skall bli framgångsrikt och inte stagnera. Är dock inte speciellt förvånad, då jag vid flertalet tillfällen noterat hur den härskande regimen ägnat sig åt något som kan karaktäriseras som mobbing och förföljelse ... hoppas att väljarna tar detta på största allvar i valet 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar