(M)amma Moderat

tisdag 19 april 2016

Med kommunfullmäktige den 14 april i tankarna ...

Med kommunfullmäktige den 14 april färskt i minnet kan man konstatera att sällan i historien har en stark, klok och initiativrik opposition behövts så mycket som nu. En vilsen politisk majoritet, driver igenom det ena vettlösa beslutet efter det andra. En lamslagen opposition som mest funderar över hur man skall slippa alla besvärliga förtroendevalda som försöker göra det de lovat sina väljare.
Nu senast har den vilsna majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ingen press eller allmänhet får närvara på Kommunstyrelsens möten när förvaltningen informerar om läget. Endast den liberale ledamoten reserverade sig (All heder till dig Veronica), det är för övrigt tveksamt om KSAU kan fatta beslut över Kommunstyrelsen.

Det är alltså DET som den härskande majoriteten menar med "öppenhet och transparens", ett språkbruk som allt mer liknar George Orwells 1984. Hur skall det gå för de sista tappra innevånarna som framhärdar i att förbli mantalsskrivna i Orust Kommun efter den 1 november 2016 .. vet de att det redan nu diskuteras en skattehöjning med upp till en (1) krona? Vi måste bryta rådande limbo med en lamslagen opposition?
Annat teamwork var det under arbetet med och presentationen av budgeten för 2016.


Och sedan dess har skuldsättningen bara ökat och ökat, när nu den ena efter den andra angelägna investeringen dyker upp, vill majoriteten INTE diskutera prioriteringar utan bara öka upplåningen, det bara blivit sämre och sämre.
Klicka här för att läsa OrustAlliansens budgetförslag för 2016, som hade försatt oss i ett mycket bättre läge.
Klicka på bilden för att läsa/ladda ner/skriva ut OrustAlliansens inriktningsbudget 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar