(M)amma Moderat

torsdag 16 augusti 2018

Fråga: "Är du nöjd med hur de etablerade partierna sköter sig", Svar: "NEJ!" i 90% av fallen.

Just hemkommen från många trevliga samtal med vanligt folk i Kungälv Centrum, tillsammans med MED:s distriktsordförande Marcus Rise, om de känner sig nöjda med de etablerade partierna, hur dessa agerat och hållit vad de lovat sina väljare, svart är i 90% av fallen ett rungande NEJ!
Känner du likadant som Kungälvsborna? Ta dig då en allvarlig funderare om Medborgerlig samling, denna Liberal - Konservativa gräsrotsrörelse är något för dig!
Nedan finner du en enkel trycksak som beskriver vad Medborgerlig Samling står för, ta dig tid att läsa den och kommentera gärna längst ned på denna sidas kommentarsfält VAD du tycker är fel och på vilket sätt.

Klicka på sidan för att läsa den i full storlek

Klicka på sidan för att läsa den i full storlek

onsdag 15 augusti 2018

Gammelpartierna hoppas på väljarens korta minne och ointresse för en djupare analys!

I en tid då allt ställts på sin ända, maktfullkomliga politiker från alla läger gör vad de kan för att bevilja sig och de sina den ena förmånen efter den andra och Medborgarna vill ställa de etablerade partierna till svars för DÖ (December Överenskommelsen), där de etablerade partierna lämnade total politisk "Walkover".
Ett desperat och tondövt försök att förneka faktumet att många vanliga människor inte kunde relatera sin egen upplevda verklighet till den verklighet som de statsbärande partiernas politiker beskrev ...

Moderaterna har som vanligt i kraft av en stark ekonomisk uppbackning/sponsring en stor kampanjbudget och ska villigt erkännas, en vallåt de är gott tryck i, men hur är det egentligen ställt i detta toppstyrda parti lokalt?

Samtidigt kan vi läsa om fortsatta svängningar i opinionen ....
Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.Vad döljer sig verkligen bakom fasaden och de centralt välplanerade utspelen och "One liners" budskapen från dyra reklamkonsulter inte helt olikt oseriösa bilhandlares.
Eller som Eva Ossiansson träffsäkert uttryckte det i sin krönika i går (GP 20180812).
"Vi kan i slutändan nästan säga eller ljuga om, vad som helst för att nå ut med gruppens budskap för att övertyga andra om vilka vi är"För drivande och rimligt upplysta personer på Orust ÄR eller rättare sagt BORDE Eva vara välkänd, inte minst för att hon är en av nyckelspelarna i det som är de ockuperande Kisse(M)issarnas huvud budskap, även om Kisse(M)issarna totalt missförstått hur man använder kvalificerade verktyg som är komplexare än en klösbräda eller låtsas mus.
Eller för att "- Hon är en person som inte finns", enligt den härskande lokala politiska majoriteten (V, MP, S, C, FPO, OP), åtminstone om man får tro deras uttalanden i KS/KF.
Hur SD ställer är i dagsläget okänt, eller som det brukar vara, "Tagit del och inte förstått".

Eva skriver vidare i sin krönika:
Klicka på artikeln för att läsa den i full storlek
Eva har helt rätt, avkräv partierna som nu krälar i stoftet i kampen om din röst och gunst ett svar som tillfredsställer ditt Analytiska system och håll inte tillgodo med deras egen valpropaganda.
Kanske inte världens svängigaste vallåt skall erkännas, med tanke på att vi talar om en ung, äkta  gräsrotsrörelse i stark tillväxt och vad de etablerade partierna lyckats prestera, så är det inte så illa.

söndag 12 augusti 2018

Svenska Ingenjörer kan göra underverk och är värda sin vikt i guld ..

Grattis Per Tore E, du visar att Svenska Ingenjörer kan göra underverk och är värda sin vikt i guld ..
Klicka här för att läsa artikeln i full storlek.

onsdag 8 augusti 2018

Snacka går ju men att snacka så det går, går inte!

Några har reagerat på ifrågasättandet av Kisse(M)issarna och deras helt egen lagtolkning, men nu kommer dessa självsäkra uttalanden på skam, då det från idag Onsdagen den 8 augusti, kl 07:00 är klart att det som påståtts här i bloggen är sant och Kisse(M)issarna har tvingats flytta sin valstuga ..

Läs mer här Kisse(M)issarna har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån

Ni som har några år på nacken, minns Sveriges Radios tester 1976, då de började sända i stereo  ..


Spännande? Knappast men så var det och det har präglat dagens gammelpolitikers världsbild, antingen kommer ljudet från höger, vänster eller någonstans mitt emellan, en endimensionell världsbild som inte funkat de senaste 10 - 15 åren, än mindre imorgon.

Så dröm om min förvåning när det visar sig att Kisse(M)issarna fortfarande kör med SR:s Stereotest information "Min valstuga kommer nu från Höger" .. "Min valstuga kommer nu från Vänster" .. "Min valstuga kommer från en obestämd plats i rummet, för jag har struntat i att följa lagar och regler" ...Skulle kunna berätta mycket mer om Moderaterna på Orust tragiska haveri och det som i utvecklingsländerna kallas "Brain drain" och hur det drabbat partiet och dess förmåga att ens klara de mest grundläggande saker, men jag avstår då Lyteskomik inte är roligt utan bara tragiskt. Men vem tror idag att Moderaterna på Orust skulle klara av att framgångsrikt sköta en kommun, när de inte ens klarar av den enklaste vardagsuppgift?

Då är det bättre att lägga sin röst på medborgerlig samling, vilket är ett ungt vitalt Liberal-Konservativt borgerligt alternativ till trötta, inkompetenta och partier utan lösning på de problem de pekar på.

lördag 4 augusti 2018

60 000, ett magiskt tal!

60 000 läsare jubileum! Idag har Orusts största Politiska blogg passerat 60 000 unika aggregerade läsare ... lika många som egentligen borde vara antalet innevånare/skattebetalare här i kommunen om bakåtsträvarna, herr Jantes vänner, inte fick råda!
Idag hade vi möjlighet att frottera oss med valarbetare för några av de olika politiska partierna, vanliga medborgare och delårsboende ...
Samtidigt har ny politisk kraft "Medborgerlig Samling", äntrat scenen för dig som har en Liberal - Konservativ världsåskådning, men inte känner dig nöjd med vart de etablerade borgerliga partierna hamnat lokalt inför valet 2018 och inte är beredd att totalt offra dina principer och rösta på SD.

torsdag 2 augusti 2018

Kisse(M)issarna har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån

Kattgänget har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån, enligt trovärdiga källor, utan att ens i förväg fråga den lokala företagarföreningen (!) .. ett beteende som kommit att bli ett varumärke för de ledande Kisse(M)issarna, inte undra på att allt fler politiskt aktiva och väljare tar avstånd i avsmak.

Undrar hur det skall gå för Kisse(M)issarna, när företagarföreningen behöver hela Hamntorget för marknadsdagen, den 31 augusti och Orust energi- & Miljömässa den 8 September?
Inga problem det är ju en flyttbar Kattglugg, så om man inte vill betalar dyrt för den yta man ockuperat så går den ju alltid att flytta ... ;-)

Vi går närmare för att se vad Kisse(M)issarna har tänkt göra i sitt "Blå-bygge" och hur de har tänkt sig blidka väljarna och vilket valfläsk som man gillrat råttfällorna med ..

Undrar om Kisse(M)issarna inte redan lyckats med sitt sista budskap "Din röst för fler missnöjda företagare", när de redan ställt till oreda på Hamntorget och kört över den lokala företagarföreningen, som antagligen får betala för elektricitet, städning och förlorade intäkter som relaterar till Kisse(M)issarnas nya Kattglugg ...

Bara att koppla bort och koppla in sig ..
En fråga som ofta kommer upp i samtal med Borgerliga politiskt aktiva och väljare "Vem skall vi rösta på, nu när de lokala moderata partiet blivit ockuperat?"

torsdag 26 juli 2018

Frihet är inget man får utan att ta ansvar för ... varken lokalt eller nationellt.

Kanske dags för lite nya tag i Politiken och att de Liberal - Konservativa ideologierna vågar återinträda på arenan, utan att ständigt försöka vara "Socialdemokrati-light"? Det kanske är speciellt angeläget nu när S blir allt mer ett "SD-light"?

De äldre är en grupp vars livskvalitet bör uppmärksammas mer än i dag. För äldre med eget boende svarar inte alltid utbudet mot det som efterfrågas. Och i äldreboendet finns alltför många exempel på att service och vård inte har fungerat på det sätt som de äldre har rätt att förvänta sig.

Byggande av cykelbanor på bekostnad av annan trafik ska undvikas, cykel är ett bra transportmedel men fungerar inte för alla. Infrastrukturen ska utvecklas där efterfrågan från medborgarna finns och en fast, snabb broförbindelse mellan Orust - E6:an och på sikt Rv45 har absolut högsta prioritet.

Orust har ett mycket starkt civilsamhälle (föreningsliv och sammanhållningen mellan människor), vilket i stort är en outnyttjad tillgång som kommer att ha en central roll i framtidssamhället. I den liberalkonservativa traditionen är människan stark, med förmåga att ta ansvar och att råda över sig själv. Förändringar ska ske med försiktighet och vara väl underbyggda – evidensbaserade. 

På Orust borde den kommunala verksamheten begränsas till egentlig kärnverksamhet och avveckla sådan verksamhet som bättre kan utföras av det civila samhället eller av den fria företagsamheten.
Kräva återhållsamhet med offentliga medel och kritiskt pröva förslag till ”satsningar” på olika projekt, med otydlig medborgarnytta.

SKOLAN
Det övergripande målet måste vara att återupprätta skolans kärnuppdrag, kunskapsöverföring.
En djupgående förändring måste i första hand ske genom lagstiftning och läroplaner som är enhetliga för riket. Utöver att det fria skolvalet och friskolesystemet behålls och att yrkesgymnasium som inte är studieförberedande införs, bör på lokal nivå riktlinjer för rekrytering av skolledare som stödjer utvecklingen mot en kunskapsorienterad skola.

Men det finns ju några andra övergripande uppgifter som medborgarna överlämnat till samfälligheten "Staten" att sköta och som missköts under en lång period och det är "Total Försvaret", d.v.s vår förmåga att effektivt med en modern vapenmakt hävda vårt territorium, självständighet och skydda vår befolkning och ekonomiska intressen ... totalförsvaret är en långsiktig investering i frihet, säkerhet/trygghet och måste prioriteras högt. Om Sverige i praktiken och över tid effektivt skall kunna försvara sitt eget territorium så borde:
• Sverige ansöka om medlemskap i Nato.
• Totalförsvaret, inklusive livsmedels- och drivmedelslager återuppbyggas.
• Anslaget till försvar och krisberedskap ökas betydligt.
• Personalen inom försvaret ska bestå av både värnpliktiga och yrkessoldater.
• Samhällsplikt införas för både kvinnor och män, antingen som värnplikt eller som civilförsvarsplikt inom samhällsfunktioner så som vård eller räddningstjänst.
• Självförsörjningsförmågan inom olika områden behöver ökas betydligt.

Vad hände med försvaret?