(M)amma Moderat

söndag 12 augusti 2018

Svenska Ingenjörer kan göra underverk och är värda sin vikt i guld ..

Grattis Per Tore E, du visar att Svenska Ingenjörer kan göra underverk och är värda sin vikt i guld ..
Klicka här för att läsa artikeln i full storlek.

onsdag 8 augusti 2018

Snacka går ju men att snacka så det går, går inte!

Några har reagerat på ifrågasättandet av Kisse(M)issarna och deras helt egen lagtolkning, men nu kommer dessa självsäkra uttalanden på skam, då det från idag Onsdagen den 8 augusti, kl 07:00 är klart att det som påståtts här i bloggen är sant och Kisse(M)issarna har tvingats flytta sin valstuga ..

Läs mer här Kisse(M)issarna har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån

Ni som har några år på nacken, minns Sveriges Radios tester 1976, då de började sända i stereo  ..


Spännande? Knappast men så var det och det har präglat dagens gammelpolitikers världsbild, antingen kommer ljudet från höger, vänster eller någonstans mitt emellan, en endimensionell världsbild som inte funkat de senaste 10 - 15 åren, än mindre imorgon.

Så dröm om min förvåning när det visar sig att Kisse(M)issarna fortfarande kör med SR:s Stereotest information "Min valstuga kommer nu från Höger" .. "Min valstuga kommer nu från Vänster" .. "Min valstuga kommer från en obestämd plats i rummet, för jag har struntat i att följa lagar och regler" ...Skulle kunna berätta mycket mer om Moderaterna på Orust tragiska haveri och det som i utvecklingsländerna kallas "Brain drain" och hur det drabbat partiet och dess förmåga att ens klara de mest grundläggande saker, men jag avstår då Lyteskomik inte är roligt utan bara tragiskt. Men vem tror idag att Moderaterna på Orust skulle klara av att framgångsrikt sköta en kommun, när de inte ens klarar av den enklaste vardagsuppgift?

Då är det bättre att lägga sin röst på medborgerlig samling, vilket är ett ungt vitalt Liberal-Konservativt borgerligt alternativ till trötta, inkompetenta och partier utan lösning på de problem de pekar på.

lördag 4 augusti 2018

60 000, ett magiskt tal!

60 000 läsare jubileum! Idag har Orusts största Politiska blogg passerat 60 000 unika aggregerade läsare ... lika många som egentligen borde vara antalet innevånare/skattebetalare här i kommunen om bakåtsträvarna, herr Jantes vänner, inte fick råda!
Idag hade vi möjlighet att frottera oss med valarbetare för några av de olika politiska partierna, vanliga medborgare och delårsboende ...
Samtidigt har ny politisk kraft "Medborgerlig Samling", äntrat scenen för dig som har en Liberal - Konservativ världsåskådning, men inte känner dig nöjd med vart de etablerade borgerliga partierna hamnat lokalt inför valet 2018 och inte är beredd att totalt offra dina principer och rösta på SD.

torsdag 2 augusti 2018

Kisse(M)issarna har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån

Kattgänget har uppfört sitt "Blå-bygge" på hamntorget i Henån, enligt trovärdiga källor, utan att ens i förväg fråga den lokala företagarföreningen (!) .. ett beteende som kommit att bli ett varumärke för de ledande Kisse(M)issarna, inte undra på att allt fler politiskt aktiva och väljare tar avstånd i avsmak.

Undrar hur det skall gå för Kisse(M)issarna, när företagarföreningen behöver hela Hamntorget för marknadsdagen, den 31 augusti och Orust energi- & Miljömässa den 8 September?
Inga problem det är ju en flyttbar Kattglugg, så om man inte vill betalar dyrt för den yta man ockuperat så går den ju alltid att flytta ... ;-)

Vi går närmare för att se vad Kisse(M)issarna har tänkt göra i sitt "Blå-bygge" och hur de har tänkt sig blidka väljarna och vilket valfläsk som man gillrat råttfällorna med ..

Undrar om Kisse(M)issarna inte redan lyckats med sitt sista budskap "Din röst för fler missnöjda företagare", när de redan ställt till oreda på Hamntorget och kört över den lokala företagarföreningen, som antagligen får betala för elektricitet, städning och förlorade intäkter som relaterar till Kisse(M)issarnas nya Kattglugg ...

Bara att koppla bort och koppla in sig ..
En fråga som ofta kommer upp i samtal med Borgerliga politiskt aktiva och väljare "Vem skall vi rösta på, nu när de lokala moderata partiet blivit ockuperat?"

torsdag 26 juli 2018

Frihet är inget man får utan att ta ansvar för ... varken lokalt eller nationellt.

Kanske dags för lite nya tag i Politiken och att de Liberal - Konservativa ideologierna vågar återinträda på arenan, utan att ständigt försöka vara "Socialdemokrati-light"? Det kanske är speciellt angeläget nu när S blir allt mer ett "SD-light"?

De äldre är en grupp vars livskvalitet bör uppmärksammas mer än i dag. För äldre med eget boende svarar inte alltid utbudet mot det som efterfrågas. Och i äldreboendet finns alltför många exempel på att service och vård inte har fungerat på det sätt som de äldre har rätt att förvänta sig.

Byggande av cykelbanor på bekostnad av annan trafik ska undvikas, cykel är ett bra transportmedel men fungerar inte för alla. Infrastrukturen ska utvecklas där efterfrågan från medborgarna finns och en fast, snabb broförbindelse mellan Orust - E6:an och på sikt Rv45 har absolut högsta prioritet.

Orust har ett mycket starkt civilsamhälle (föreningsliv och sammanhållningen mellan människor), vilket i stort är en outnyttjad tillgång som kommer att ha en central roll i framtidssamhället. I den liberalkonservativa traditionen är människan stark, med förmåga att ta ansvar och att råda över sig själv. Förändringar ska ske med försiktighet och vara väl underbyggda – evidensbaserade. 

På Orust borde den kommunala verksamheten begränsas till egentlig kärnverksamhet och avveckla sådan verksamhet som bättre kan utföras av det civila samhället eller av den fria företagsamheten.
Kräva återhållsamhet med offentliga medel och kritiskt pröva förslag till ”satsningar” på olika projekt, med otydlig medborgarnytta.

SKOLAN
Det övergripande målet måste vara att återupprätta skolans kärnuppdrag, kunskapsöverföring.
En djupgående förändring måste i första hand ske genom lagstiftning och läroplaner som är enhetliga för riket. Utöver att det fria skolvalet och friskolesystemet behålls och att yrkesgymnasium som inte är studieförberedande införs, bör på lokal nivå riktlinjer för rekrytering av skolledare som stödjer utvecklingen mot en kunskapsorienterad skola.

Men det finns ju några andra övergripande uppgifter som medborgarna överlämnat till samfälligheten "Staten" att sköta och som missköts under en lång period och det är "Total Försvaret", d.v.s vår förmåga att effektivt med en modern vapenmakt hävda vårt territorium, självständighet och skydda vår befolkning och ekonomiska intressen ... totalförsvaret är en långsiktig investering i frihet, säkerhet/trygghet och måste prioriteras högt. Om Sverige i praktiken och över tid effektivt skall kunna försvara sitt eget territorium så borde:
• Sverige ansöka om medlemskap i Nato.
• Totalförsvaret, inklusive livsmedels- och drivmedelslager återuppbyggas.
• Anslaget till försvar och krisberedskap ökas betydligt.
• Personalen inom försvaret ska bestå av både värnpliktiga och yrkessoldater.
• Samhällsplikt införas för både kvinnor och män, antingen som värnplikt eller som civilförsvarsplikt inom samhällsfunktioner så som vård eller räddningstjänst.
• Självförsörjningsförmågan inom olika områden behöver ökas betydligt.

Vad hände med försvaret?onsdag 25 juli 2018

Energi och Miljö i Småland ...

Nu tar (M)odig och (M)amma moderat lite ledigt och ställer kosan till de småländska skogarna .... från ett Orust med cirka 27 grader Celsius , ett snabbt depåstopp i Viared, Borås för proviantering "Kids style" och hundrastning i värmen, till

ett Småland med drygt 33 grader Celsius i luften, belöning ett kvällsdopp i Annebergssjön och det natursköna Annebergsbadet i Bredaryd med 27 grader Celsius i vattnet...

Att frukosten smakar så mycket bättre under bar himmel ....

På tal om bar himmel ... Om man som 90-årig Ingenjör (svärfar), investerar i en 8,1 kW:s solelanläggning på sin sommarstuga/skogstorp och som i sin tur tvingar EON till en massiv investering/modernisering av ett uppenbart urmodigt elnät borde man ju få något slags lokalt energi & miljöpris ..? 

Kan det vara så att några kända Elproducerande Orustmoderater varit förebilder .. ;-)

Efter en god och närande lunch och några slag på drivning range på Isabergs Golfklubb ...Så blev det ett besök i Gränna och Polkagrisar på längden och tvären ...tisdag 24 juli 2018

Ärlighet varar längst...

Då var det dags igen, i dagens upplaga av Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, så kan man läsa om hur kvinnor flyr den lokala Moderata partiledningen som betecknas som "destruktiv och maktgalen".


Att de avhoppade kvinnorna är arga och upprörda är det nog ingen tvekan om. Att den lokala partiföreningen upphört att fungera under den nya regimen, att vanliga väljare inte känner igen sig i partiet längre, verkar också stå klart.

Frågan är vad har då hänt i närtid, VILKA moderata företrädare har begått "klandervärda handlingar som kastar långa skuggor över alla andra engagerade" och som gör dem så upprörda att de på inga villkor vill förknippas med den härskande regimen i den lokala Moderata partiföreningen?
Klicka på artikeln om du vill läsa den i full storlek.Lite lustigt att just herr Anders Arnell valt att kommentera artikeln, då han borde kunna svara på frågan ... Eller om frågan omformuleras så här:
"När betalade han senast för snabbladdning av elbilen på någon av snabbladdarna på Orust"?